Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.

Kam domāts un kā veidots.

Produkts paredzēts grāmatvedības vienkāršā ieraksta sistēmai un veidots priekš pašnodarbinātām personām, individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, citām fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un grāmatvežiem, kuri veic vienkāršās uzskaites grāmatvedību. Tas ir veidots, lai maksimāli atvieglotu darbu un samazinātu veicamo darbību skaitu un laiku, žurnāla aizpildīšanai un atskaišu veidošanai. Lietotājam nav nepieciešamas īpašas zināšanas par MS Excel lietošanu un īpatnībām.

Produkts radīts izmantojot Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic pielikumiem) iespējas, kas ir nedaudz vienkāršota programmēšanas valodas Visual Basic realizācija, kura iebūvēta produktu līnijā Microsoft Office (tostarp versijas Mac OS), kā arī daudzās citās programmatūras paketēs.

Ar produktu ir iespējams iepazīties un lietot bez maksas 14 dienas. Pēc bezmaksas termiņa beigām nebūs pieejama papildus funkcionalitāte. Visi ievadītie dati saglabājas.

Produkta lietošana ir paredzēta uz viena datora ar neierobežotu kopiju skaitu.

Ja tiek lejupielādēta jaunāka versija, tad produkta reģistrācija paliek spēkā. Atjauninājumi un uzlabojumi ir Bezmaksas.


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls

Automatizēta datu ievade, kārtošana, kļūdu pārbaude, dokumenta formatēšana. Ir iespēja ērti atlasīt nepieciešamos datus. Informatīvs nodokļu pārskats.

Lejupielādēt MS Excel 2007 vai jaunākai versijai

Excel fails
Alternatīva ielāde 1
Alternatīva ielāde 2
Lietošanas instrukcija*
Alternatīva ielāde

VID metodiskais materiāls par žurnāla aizpildi

* Lai apskatītu instrukciju, ir nepieciešama programma Adobe Reader, kuru var lejupielādēt šeit.

Pēdējās izmaiņas:

NA lapā uzlabots sociālā nodokļa aprēķins.


Pēc pasūtījuma iespējamas žurnāla funkcionalitātes izmaiņas un dažādu citu MS Excel automatizētu failu izstrāde.

Kontakti atbalstam, ieteikumiem un paroles saņemšanai.

e-pasts: ertibai@inbox.lv
Tel.: +371 2757 5000

Pareizs CSS!

Atjaunota: 01.07.2016