Vadlīnijas sapulcēm ir balstītas uz 12 tradīcijām

No brošūras „Šeit runā Al-Anon”

Brošūru variet lejupielādēt šeit

Šīs lapas saturs:

Dažiem no mums Al-Anon bija pēdējais glābiņš: mēs bijām sāpēs, bezcerībā, daži no mums bija atmetuši visas cerības. Mēs atnācām uz mūsu pirmo sapulci - un mēs turpinājām nākt, lai atrastu mierinājumu savās mokošajās sāpēs, kas bija kļuvušas tik pierastas. Mēs zinājām, ka mūsu ciešanas ir saistītas ar kāda cita cilvēka dzeršanu, un mēs zinājām, ka šī iemesla dēļ nespējam dzīvot normālu dzīvi.

Kā jaunatnācēji Al-Anon ģimenes grupā, kas ietver arī Alatīn kopību, daudzi no mums brīnījās, par ko gan grupā var runāt. Mēs iespējams bijām pārsteigti par lietām, ko dzirdējām vai nedzirdējām sapulcēs. Daži no mums bija atnākuši uz programmu, jo ticēja, ka, ja alkoholiķis būs skaidrā, tad visas sāpes brīnumainā kārtā pazudīs. Mēs domājām, ka Al-Anon/Alatīn dalībnieki mums iemācīs apstādināt dzeršanu.

Liela daļa no šiem mītiem tika izgaisināti sapulcēs. Mēs dzirdējām, ka nav iespējams atturēt otru cilvēku no dzeršanas, ka skaidrība vēl nenozīmē "laimīgas beigas", ka mēs katrs esam atbildīgi par to, lai tiktu galā paši ar savām sāpēm. Mēs arī dzirdējām, par uzticēšanos Spēkam, kas lielāks par mums.

Mēs turpinājām nākt uz Al-Anon tāpēc, ka tas palīdzēja. Tas palīdz, jo tā ir pozitīva programma, kas balstīta uz tās dalībnieku kopējo pieredzi - cilvēku pieredzi, kuru dzīvi ir ietekmējusi kāda cita cilvēka dzeršana. Al-Anon palīdz, jo tas liek mums koncentrēties pašiem uz sevi un mūsu pašu atveseļošanos. Pāri visam, Al-Anon palīdz, jo tā ir vienkārša programma.

Al-Anon vienkāršība atspoguļojas programmas instrumentos –

Šie vienkāršie instrumenti palīdz mums izlauzties cauri negatīvismam un apmulsumam, atgādinot mums, ka, neskatoties uz mūsu individuālajām atšķirībām, pastāv garīgais pamats, kas apvieno mūs un palīdz mums atrast mieru. Tas ir tas, kas veido mūs labākus un vedina mūs turpināt nākt.

Kā pateicīgi Al-Anon/Alatīn dalībnieki mēs varam izrādīt savu mīlestību un pateicību programmai, stiprinot grupas harmoniju, mēģinot būt pozitīvi un paliekot vienkārši. Al-Anon programma tika radīta mums. Tradīciju un principu respektēšana, palīdz tai turpināt pastāvēt priekš citiem.

Uz augšu

Par ko runā Al-Anon/Alatīn dalībnieki sapulcēs?

Grupas sapulcēs mēs dalāmies mūsu pieredzē, spēkā un cerībās viens ar otru, koncentrējoties katrs uz sevi un uz Al-Anon atveseļošanās instrumentiem. Mūsu prioritāte ir personiskā garīgā izaugsme un grupas kopējā labklājība. Koncentrējoties vairāk uz mūsu izjūtām un attieksmi pret doto situāciju, nekā uz situācijas detaļām, mēs dodam ieguldījumu grupas vienotībā un mūsu atveseļošanās procesā. Mēs runājam par to, kā alkoholisma slimība ir ietekmējusi mūsu domāšanu un uzvedību. Mēs runājam par to lomu, kuru mēs spēlējam mūsu problēmās, un kā mēs izmainām savu attieksmi un rīcību, pielietojot Al-Anon programmu mūsu dzīvē. Mēs atklājam, ka, balstot mūsu grupas diskusiju uz kādu Soli, Tradīciju, devīzi vai citiem programmas instrumentiem, tas uzlabo mūsu sapratni par programmu, veicina izaugsmi un atnes mieru.

Uz augšu

Kas ir Divpadsmit soļi un Tradīcijas? Vai tas ir kaut kas reliģisks?

Divpadsmit soļi ir Al-Anon programmas sirds, Divpadsmit tradīcijas ir tā mugurkauls. Lai gan tie nav balstīti nevienā reliģiskā novirzienā, tie kopā nodrošina garīgo pamatu Al-Anon/Alatīn dalībniekiem un grupām. Divpadsmit soļi un Divpadsmit tradīcijas iemieso principus, kas ved uz atveseļošanos un personisko izaugsmi, palīdzot mums katram atklāt un kļūt par tādu personu, par kādu mēs vēlamies būt. Pielietojot šos principus mūsu ikdienas dzīvē, mēs varam uzlabot mūsu izjūtas par mums pašiem un mūsu attieksmi pret mūsu dzīves situācijām. Soļi kalpo individuālajiem dalībniekiem, Tradīcijas kalpo grupai kā kopībai. Tās palīdz nodrošināt grupas harmoniju un uzturēt Al-Anon programmu pozitīvu un skaidru.

Uz augšu

Kāda nozīme ir devīzēm un miera lūgšanai?

Miera lūgšana un devīzes apstiprina paļaušanos uz Augstāko Spēku mūsu garīgajā izaugsmē. Devīzes un Miera lūgšanas izskaidrošana Al-Anon programmas jēdzienos palīdz mums tikt galā ar ikdienas personiskajām problēmām. Mēs bieži atklājam, ka tās ir īpaši vērtīgas pārrunu tēmas mūsu sapulcēs.

Uz augšu

Kādēļ ir nepieciešami garīgie sponsori un dalīšanās pieredzē viens pret vienu?

Sapulces ir orientētas uz grupas vajadzībām un tām ir ierobežotas laiks. Tādēļ mēs nevaram katrs piedāvāt savas specifiskās problēmas apspriešanai grupā. Garīgie sponsori un dalīšanās viens pret vienu nodrošina mūs ar iespēju atbrīvot sevi no nastas personiskā un konstruktīvā veidā. Tas papildina sapulces un palīdz mums nodibināt jaunas veselīgas attiecības kopības iekšienē. Al-Anon/Alatīn sapulcēs mēs izvairāmies dot vai lūgt specifiskus padomus ģimenes problēmās, finansiālās problēmās, šķiršanās gadījumos, seksa, juridiskos, medicīniskos, psihiatriskos vai reliģiskos jautājumos. Tā vietā, mēs koncentrējamies uz to, kas ir bijis palīdzošs mūsu pašu situācijā. Mēs varam klausīties, mēs varam piedāvāt savu draudzību, un mēs varam atļaut citiem mācīties palīdzēt sev pašiem.

Uz augšu

Kas ir "palīdzība pa telefonu"?

Telefona zvani grupas dalībniekiem starp sapulcēm palīdz mums atcerēties, kā pielietot programmu ikdienas dzīvē. Abi dalībnieki gūst labumu no laipnas, godīgas un konfidenciālas pieņemama ilguma telefona sarunas, kas stiprina pozitīvu attieksmi. Tādējādi mēs jūtam, ka neesam vieni, risinot savu problēmu. Telefons nodrošina mums vienkāršāku pieeju garīgajam sponsoram un iespēju dalīties savstarpējā mīlošā atbalstā.

Uz augšu

Kāpēc anonimitāte tik bieži ir sapulču tēma?

Mēs sargājam visu Al-Anon/Alatīn un AA dalībnieku anonimitāti. Tas nozīmē, ka mēs nevienam neatklājam, ko mēs redzam vai dzirdam sapulcēs - ne saviem radiniekiem, draugiem vai citiem Al-Anon/Alatīn dalībniekiem. Mūsu brīvā izteikšanās, kas ir tik svarīga atveseļošanās procesā, balstās uz mūsu drošības izjūtu, zinot, ka tas, ko mēs sakām sapulcēs, tiks turēts stingrā noslēpumā. Lai gan katram Al-Anon dalībniekam ir tiesības izlemt par personisko anonimitāti sadraudzības ietvarā, tomēr tas, ka mēs lietojam tikai vārdus (nevis uzvārdus), atgādina mums, ka Al-Anon kopībā mēs visi esam vienlīdzīgi. Tas palīdz mums būt pazemīgiem un mudina mūs attīstīt savu garīgumu.

Uz augšu

Lielu daļu manu sāpju izraisa dzīve kopā ar aktīvu dzeršanu. Kā es varu koncentrēties uz sevi, ja alkoholiķis ir mana problēma?

Kad mēs pirmo reizi atnākam uz Al-Anon ģimenes grupu pilni ar sāpēm, nomāktību un dusmām, mēs varam saskatīt alkoholiķi kā mūsu sāpju tiešo cēloni. Mums ir impulsīva vēlēšanās koncentrēt diskusiju tikai uz šo personu. Iespējams mēs esam tā atradinājušies pievērsties sev, ka mēs runājam par visu ko, tikai ne par sevi pašu. Al-Anon kopībā mēs atklājam, ka ļoti daudz mūsu nepatīkamo izjūtu rodas no mūsu attieksmes. Mēs cenšamies izmainīt ierasto skata punktu un iemācīties būt atbildīgiem par sevi. Tas mums palīdz atklāt pašvērtības izjūtu un veicināt mūsu garīgo izaugsmi. Uzsvars tiek novirzīts no alkoholiķa un novietots tur, kur tam ir jābūt - uz mums pašiem. Tātad, kad mēs stāstam mūsu pašu stāstu, tas nav alkoholiķa stāsts, tas ir mūsu atveseļošanās stāsts.

Uz augšu

Es un mana ģimene esam iesaistīti atveseļošanās programmā ārpus Al-Anon. Vai tur iegūtās atziņas varētu būt noderīgas arī citiem Al-Anon dalībniekiem?

Atbilstoši Al-Anon Tradīcijām, Al-Anon nav iesaistīts nekādos ārpasaules pasākumos un tam nevar būt uzskatu par ārpasaules lietām. Mūsu koncentrēšanās ir uz mums pašiem un programmas instrumentiem. Ārpasaules ietekmju ienešana novērš mūsu uzmanību no garīgajiem mērķiem. Mūsu terapijas sesiju, lūgšanu vai meditāciju grupās notiekošā atstāstīšana, vai diskusijas par reliģiskajiem uzskatiem sapulču laikā "atšķaida" Al-Anon vēsti un var traucēt citiem saņemt to unikālo palīdzību, kuru piedāvā Al-Anon programma. Mēs arī cenšamies izvairīties no profesionālā žargona. Jēdzieni, kuri tiek lietoti īpašās terapijas vai citās programmās neiederas Al-Anon/Alatīn sapulcēs.

Uz augšu

Kāpēc Al-Anon/Alatīn nepieļauj profesionālā žargona lietošanu sapulču laikā?

Al-Anon/Alatīn Kalpošanas vadlīnijās, attiecībā uz Al-Anon programmas saglabāšanu minēts: „… kad mēs izvairāmies lietot profesionālus terminus un apzīmējumus, tādus kā "līdzatkarīgais", "para-alkoholiķis" un "līdzalkoholiķis", tiek nostiprināts fokuss uz Al-Anon programmu, tā kā profesionālie termini var mulsināt biedrus, netieši norādot uz saistību ar noteiktām personām vai specifiskiem terapijas veidiem.”

Mūsu atveseļošanās drīzāk ir atkarīga no mūsu koncentrēšanās uz mums pašiem kā Al-Anon/Alatīn dalībniekiem, nevis uz alkoholiķi.

Uz augšu

Es esmu Al-Anon/Alatīn dalībnieks un arī atveseļošanās procesā esošs alkoholiķis. Cik lielā mērā ir pieņemami dalīties savā personiskajā pieredzē ar alkoholu Al-Anon/Alatīn sapulcēs?

Daži no mums Al-Anon kopībā atklāj, ka cieš arī no alkoholisma slimības. Taču mūsu cīņas ar alkoholismu un atveseļošanās detaļas iederas mūsu AA stāstā. Al-Anon nav programma, lai atrastu, uzturētu un veicinātu skaidrību. Tā ir programma cilvēkiem, kas grib atveseļoties no tiem efektiem, kas radušies cita cilvēka dzeršanas dēļ. Mūsu identificēšanās ir balstīta šajā kopīgajā pamatā, un smelšanās no grupas spēka ir daļa no mūsu atveseļošanās.

Uz augšu

Es esmu citas anonīmas programmas dalībnieks. Nesen man tika lūgts neapspriest to mūsu Al-Anon/Alatīn sapulcēs. Kāpēc?

Mūsu diskusijas sapulcēs neiekļauj nevienu citu programmu un sadraudzību. Ja mēs runājam par mūsu pieredzi, kā mēs tikām vaļā no alkoholisma, narkomānijas, vai pārēšanās vai tml., mēs novēršam uzmanību no Al-Anon programmas. Al-Anon kopībā mēs koncentrējamies uz mūsu kopīgo pieredzi - mēs visi esam kāda cita cilvēka alkoholisma ietekmēti - un uz mūsu atveseļošanos, sniedzot un saņemot savstarpēju palīdzību, kas ir balstīta vienīgi uz šo kopīgo pieredzi. Tie no mums, kas ir iesaistīti citā anonīmā programmā izvairās runāt par to sapulcēs, tā vietā koncentrējoties uz Al-Anon pieeju alkoholismam kā ģimenes slimībai.

Uz augšu

Kā psihoterapeits un Al-Anon dalībnieks es jūtu, ka mana profesionālā pieredze varētu bagātināt mūsu grupas diskusiju. Kāpēc grupa mani attur no dalīšanās manās zināšanās sapulču laikā?

Tie no mums, kas strādājam palīdzošajās profesijās, esam īpaši jūtīgi attiecībā uz citu cilvēku sāpēm. Iespējams mēs sajūtam mūsu Al-Anon biedra sāpes un vēlamies dalīties savās profesionālajās zināšanās, lai palīdzētu. Tomēr Al-Anon kopībā mēs satiekamies un dalāmies kā līdzīgi - neviens no mums nav eksperts. Mūsu panākumi balstās uz neprofesionālu pieeju un ievērojot anonimitātes principu. Mums katram ir kaut kas ko sniegt citiem un kaut kas ko paņemt no mūsu sapulcēm, neatkarīgi no mūsu izglītības, sociālā vai profesionālā stāvokļa.

Uz augšu

Vai cilvēks no ārpasaules var uzstāties Al-Anon/Alatīn sapulcē?

Mūsu personiskā izaugsme Al-Anon kopībā lielā mērā ir balstīta uz tām idejām un pieredzi, kurā dalās citi Al-Anon/Alatīn dalībnieki. Lai gan cilvēki no palīdzošajam profesijām - dakteri, sociālie darbinieki vai citi profesionāļi - dažkārt tiek ielūgti uzstāties Al-Anon/Alatīn sapulcēs, tomēr mēs uzskatam, ka viņi var novirzīt mūsu koncentrēšanos no mūsu pašu atveseļošanās uz alkoholiķi. Ir vēlams pārliecināties, lai jebkurš profesionālis no ārpasaules, kas tiek uzaicināts uzstāties sapulcē, labi orientētos alkoholisma sfērā un būtu pazīstams ar Al-Anon programmu. Ir vēlams likt priekšā noteiktu tēmu šim runātājam. Mēs rūpīgi izvairāmies uzaicināt tādus speciālistus, kuri veicina tikai kādu īpašu terapiju, iesaka noteiktus terapeitus, ārstēšanās centrus, atveseļošanās veidus un īpašas institūcijas. Al-Anon/Alatīn dalībnieki paši ir lieliski runātāji īpašos gadījumos, kā, piemēram, gadadienās - viņu personiskie stāsti par atveseļošanos caur Al-Anon programmu var dot spēku un cerību visiem, kas viņus klausās.

Uz augšu

Kā ir ar cita veida (ne Al-Anon) literatūru par alkoholismu un tā ietekmi lasīšanu?

Al-Anon Konferences apstiprinātā literatūra un citi izdevumi tiek ieteikti lietošanai Al-Anon/Alatīn sapulcēs. Mēs uzskatām, ka jaunatnācējam šī literatūra kopā ar dalīšanos pieredzē sapulcēs ir vislabākais instruments, lai veidotu pozitīvu, garīgu skatījumu uz alkoholisma slimību. Al-Anon/Alatīn literatūra atspoguļo programmu tādu, kāda tā ir principos un praksē. Personiskā pieredze, kas tiek pausta Al-Anon žurnālā „Forum”, vēlāk tiek apkopota Konferences apstiprinātajos izdevumos, palīdzot mums saprast, kā citi veiksmīgi pielieto programmu ikdienas dzīvē. Līdz ar mūsu izaugsmi Al-Anon kopībā mūs mazāk apmulsinās vai pārņems cita veida (ne Al-Anon) literatūra, un dalībnieki tiek iedrošināti lasīt, ko vien viņi vēlas par attiecīgo tematu. Tomēr sapulču laiks ir pārāk dārgs, lai to tērētu, runājot par ne Al-Anon literatūru, ierakstiem, filmām, bukletiem vai atveseļošanās stratēģijām, neatkarīgi no tā, cik vērtīgas tās ir bijušas kādam vai daudziem grupas dalībniekiem.

Uz augšu

Ko Al-Anon/Alatīn dalībnieki var darīt, ja viņi domā, ka programma tiek "atšķaidīta" ar ārpasaules lietām, tēmām un sarunu temats nav atbilstošs Al-Anon/Alatīn sapulcei?

Parasti mēs sapulču laikā varam uzmanīgi vadīt „noklīdušo” fokusu atpakaļ uz Al-Anon programmu. Dažkārt tomēr ir lietderīgi aprunāties individuāli ar citiem dalībniekiem vai arī runāt par to grupas inventarizācijas sapulcē. Dažas grupas nolasa apgalvojumu, kas iekļauts sapulču uzsākšanas tekstā, aicinot dalībniekus koncentrēties uz Al-Anon atveseļošanās programmu.

Uz augšu

Noslēgums

Šīs vadlīnijas sapulcēm ir balstītas uz Divpadsmit tradīcijām. Tradīcijas palīdz mums izvairīties no šķēršļiem, kas kavē grupas vienotību, un palīdz mums turēties pie mūsu sadraudzības kopējā mērķa. Kopā ar Al-Anon/Alatīn Kalpošanas vadlīnijām, 12 tradīcijas var dot atbildes uz plaša spektra jautājumiem, kas saistīti ar grupas darbu. Ir svarīgi atcerēties, ka neviens no šiem instrumentiem nav likums. Al-Anon kopībā nekas nav obligāts un Tradīciju pieņemšana netiek uzspiesta. Ja grupa neievēro Tradīcijas, tā riskē pieļaut kļūdas vai konfliktsituācijas, un var ļaundabīgā veidā atņemt dalībniekiem palīdzību, kuru tik daudzi ir saņēmuši Al-Anon kopībā.

Al-Anon ir domāts, lai mēs paši personiski atveseļotos no alkoholisma izraisītajiem efektiem. Mēs nākam uz Al-Anon/Alatīn sapulcēm, meklējot rūpes, sapratni un cerību. Programma palīdz mums ieskatīties mūsos pašos un uzņemties atbildību par sevi, uzlabot mūsu attieksmi, un nolikt mūsu dzīvi Augstākā Spēka rokās. Mēs nevaram saņemt Al-Anon programmu nekur citur, un kad mēs nākam uz Al-Anon sapulcēm, mēs vēlamies dzirdēt tikai Al-Anon programmu. Pārliecība, ka tas, kas tiek runāts šeit, ir Al-Anon, stiprina mūsu grupas harmoniju un palīdz mums uzturēt mūsu programmu pozitīvu, veselīgu un ilgstošu.

Uz augšu