Vecāki dalās pieredzē

No brošūras "Kā es varu palīdzēt saviem bērniem?"


Šīs lapas saturs:

Vecāku "inventarizācijas" saraksts

 1. Vai es redzu savos bērnos cilvēkus, kuriem ir tiesības uz manu cieņu (uzmanību)?
 2. Vai es viņos radu sajūtu, ka viņi ir dumji, nepilnvērtīgi vai slikti?
 3. Vai es viņus pazemoju citu klātbūtnē? Vai arī aizrādu viņiem zem četrām acīm, lai viņu pašcieņa netiktu aizskarta?
 4. Vai es esmu pieklājīgs pret savu bērnu?
 5. Vai es mēdzu kliegt, draudēt vai sīkumaini kritizēt (nopelt)?
 6. Kā es aizrādu saviem bērniem? Vai es viņiem uzbrūku personīgi? Vai lietoju lamu vārdus? Vai nezaudēju pašsavaldīšanos? Vai es viņiem situ? Vai es izsaku sarkastiskas piezīmes? Vai es viņus padaru smieklīgus?
 7. Vai man ir tieksme izdarīt ātrus secinājumus, gaidot sliktāko iespēju? Jeb es ļauju viņiem aizstāvēt savu viedokli?
 8. Vai es nesaceļu lielu brēku ap sīkumiem? Vai uz lielām problēmām es reaģēju tāpat, kā uz mazām?
 9. Vai mani bērni zina, ka viņi man ir ļoti svarīgi? Kā es izturos pret lietām, kuras viņi veidojuši?
 10. Vai es atvainojos, kad esmu kaut ko nepareizi izdarījis?
 11. Vai es nosaku robežas viņu uzvedībai un sekoju, lai tās tiktu ievērotas?
 12. Vai es parādu saviem bērniem savu pieķeršanos un saku, ka viņi man ir mīļi?

Kad sevis žēlošana bija dzīves saturs

Man vienmēr bijusi tieksme pašam sevi žēlot. Un, kas vēl sliktāk: šo noskaņojumu es pārnesu uz saviem bērniem. Al-Anon man palīdzēja atzīt, cik kaitīgi tas uz viņiem iedarbojas. Tas atņem viņiem drosmi dzīvot reālajā pasaulē, bet atļauj padarīt alkoholiķi par atbildīgo visās viņu problēmās. Tas izkropļo viņu priekšstatus par pieaugušo dzīvi.

Es atzīstu, ka nav labi, ja mēs visu slikto, kas ar mums notiek, izskaidrojam ar mūsu nelaimīgo likteni un sakām: «Ak, es nelaimīgais!» Al-Anon man ļāva atgūt ticību savam Augstākajam spēkam un iemācīja būt mierā ar to, kas man pieder. Tā vietā, lai sūdzētos par likteni, es tagad mēģinu mainīt, ko spēju, un tas bērniem ir devis drosmi darīt to pašu.

Uz augšu

Mani bērni bija kā spogulis

Mans 9 gadus vecais dēls un mana 7 gadus vecā meita kļuva arvien sasprindzinātāki un abi bija ātri sakaitināmi. Es domāju, ka nespēju viņus savaldīt, un ka pie tā vainīga skola, draugi, tēva vardarbības izpausmes un rupjie izteicieni.

Kādu dienu mani aicināja uz skolu, jo mans dēls tika apsūdzēts vandālismā. Es raudāju un pastāstīju skolotājam par situāciju mūsu mājā. Viņš teica: «Jūsu bērniem ir divi vecāki. Ja viens vecāks bērnus slikti ietekmē, varbūt jūs varat kaut ko darīt?» Tad viņš man piedāvāja iet Al-Anon grupā.

Kad es sāku strādāt programmā, es kļuvu godīga pati pret sevi. Man vajadzēja atzīties, ka mani bērni sekoja piemēram, ko es viņiem biju rādījusi. Mēs pieļāvām, ka viņi kļuva par neglītu skatu lieciniekiem, kad vecāki kliedza viens uz otru un apmētājās ar savstarpējiem apvainojumiem un apsūdzībām. Viņi zināja, ka no manis var dabūt visu, ko grib, ja vien izvēlas īsto brīdi, kad lūgt vai prasīt tad, kad es jutos vainīga viņu priekšā, jo biju pret viņiem slikti izturējusies. Mana audzināšana sastāvēja no kliegšanas, tukšiem draudiem vai arī apvainojumiem. Viņi dzirdēja mani melojam, lai slēptu viņu tēva izturēšanos. Viņi dzirdēja, kā es lamāju tēvu radu un draugu pulkā. Taču, ja viņi kādreiz mēģināja teikt kaut ko sliktu par savu tēvu, es viņus sodīju.

Pamazām varēju savu izturēšanos mainīt un rādīt saviem bērniem labu paraugu. Es viņiem paskaidroju, ka atzinu, cik netaisna un uzbudināta esmu bijusi. Es atbildēju uz viņu jautājumiem un iedrošināju viņus runāt atklāti, jo es atzinu, ka arī viņiem ir savas rūpes un vilšanās. Es sāku pret viņiem izturēties ar cieņu. Pārmaiņas notika lēni. Sākumā viņi man neuzticējās. Un kāpēc gan lai viņi to darītu? Viņi mani pazina kā nesaprātīgu, histērisku garastāvokļa cilvēku, vai nu pārspīlēti mīlošu vai nemīlošu.

Uz augšu

Mans dēls nespēja savaldīties

Mans vecākais dēls ir ļoti temperamentīgs. Kad viņš ir saniknots, viņš grib sist savu brāli un māsu. Es zinu, ka tā ir reakcija uz to, kā es pret viņu izturējos, kad biju nikna. Tagad atzīstu, ka sist savus bērnus, lai atbrīvotos no savas vilšanās, nav pareizi, bet viņam es šo atziņu nevarēju atklāt.

Es aprunājos ar bērnu psihologu par šo problēmu un tas man ierosināja nopirkt viņam smilšu maisu. Tagad, kad viņš ir dusmīgs un sāk kādu sist, es viņam iesaku sist smilšu maisu. "Kad tev dusmas būs pārgājušas, mēs varētu parunāt, kas tevi dara tik traku.» Tas brīnišķīgi palīdzēja.

Mums visiem palīdzēja šis padoms, jo mēs varējām atzīt, ka dusmoties ir normāli, kamēr mēs savas izjūtas izpaužam tā, ka tās nevienu neievaino. Ņemot talkā nedaudz fantāzijas, mēs pārdomājām dažādas iespējas, kā izrādīt savas dusmas, lai tās nesagrautu mūs pašus. Mana meita zīmē tā cilvēka portretu, uz kuru viņa ir dusmīga un zīmē viņu pēc iespējas briesmīgāku. Tā ir brīnišķīga sajūta, zināt, ka mēs spējam tikt galā ar negatīvām izjūtām, nesagraujot saites ar citiem cilvēkiem, vai arī neizdarot ātrumā ko tādu, ko vēlāk nāktos nožēlot.

Uz augšu

Mani bērni bija mani sabiedrotie pret vīru

16 gadus es noskatījos, kā mans vīrs manā acu priekšā sevi iznīcināja. Kad viņš beidzot atrada ceļu uz AA, mūsu dēlam bija jau 14, meitai 10 gadi. Visu to laiku, kamēr es apkaroju alkoholu ar ignoranci un sevis žēlošanu, nebiju tikusi skaidrībā par tā visa ietekmi uz bērniem.

Es nodrošinājos ar bērnu palīdzību savā nepārtrauktajā karā pret viņu tēvu. Viņi turējās manā pusē, aizstāvēja manu viedokli katra strīda laikā. Viņi atbalstīja mani visos mēģinājumos atturēt manu vīru no dzeršanas. Viņi man palīdzēja uzmeklēt pudeles, ko viņš bija paslēpis pagrabā.

Kad viņš tik ļoti nedzēra, priekšplānā atkal bija viņu dabiskā pieķeršanās tēvam. Es atceros, kā es viņus nosodīju, kad viņi nostājās tēva, nevis manā pusē. Šī nepārtrauktā virves vilkšana noveda pie pārsteidzoši lielas nedrošības sajūtas bērnos un padarīja, viņus nervozus un nestabilus. Beigās es tomēr guvu virsroku un pret tēvu viņos radās jūtas, kas bija daudz sliktākas kā naids - augstprātīgi laipna līdzjūtība. Šķita, ka viņi tēvu uzlūko kā klauna un idiota apvienojumu. Tā biju es, kas nezinot biju viņus uz to mudinājusi. Es vienkārši nezināju labāku izeju.

Ja es varētu atkārtot visu vēlreiz, es negaidītu, kamēr mans vīrs iesaistās AA, bet pati ietu uz Al-Anon. Es būtu stāstījusi bērniem, ka viņu tēvs ir slims cilvēks. Es būtu mēģinājusi palīdzēt viņiem sava tēva dzeršanu un piedzeršanos izprast kā briesmīgu iekšēju spaidu sekas, pret kuriem mēs esam bezspēcīgi. Es būtu izslēgusi alkoholu kā argumentu jebkurā formā. Es būtu aizsargājusi savus bērnus, kad viņš kļūtu varmācīgs, bet es to būtu darījusi mierīgi, nepieciešamības gadījumā aizvedot bērnus no mājas. Ja es varētu pulksteni pagriezt atpakaļ, es savu dzīvi būtu veidojusi ar noteikumu, ka alkohola slimais naudas pelnītājs ir slimnieks, kas jebkurā brīdī varētu zaudēt savu nozīmi. Tā tas ir noticis 1000 citās ģimenēs - akluma, bērnu triekas, tuberkulozes vai sirdsslimību rezultātā. Ir smagi šādus faktus pieņemt, bet tas ir panesami. Ģimene turpina pastāvēt. Tas notiek arī tādā gadījumā, ja slimais cilvēks ir alkoholiķis. Mēs atzīstam viņa slimību un varam rādīt saviem bērniem piemēru, kā saprast un iecietīgi izturēties pret slimniekiem.

Kopš es un mans vīrs esam Al-Anon un AA, mūsu mājās ir notikušas lielas pārvērtības. Mēs esam iemācījušies atzīt savas problēmas un grūtības un paļaujamies uz Augstāko spēku, kas mums palīdzēs augt tajās. Saspīlējums mūsu mājās pakāpeniski ir izzudis. Abi bērni ir kļuvuši mierīgāki. Es droši zinu, ka tas ir manas jauniegūtās nostājas

Uz augšu