Studējot tradīcijas

No grāmatas “Ceļš uz atveseļošanos, Al-Anon soļi, tradīcijas un jēdzieni”


12 tradīciju plašāks izklāsts

1.tradīcija 2.tradīcija 3.tradīcija 4.tradīcija
5.tradīcija 6.tradīcija 7.tradīcija 8.tradīcija
9.tradīcija 10.tradīcija 11.tradīcija 12.tradīcija

Viena no mūsu dibinātājām Luīze W. rakstīja: „Al-Anon sadraudzība var būt saliedēta tikai pateicoties mīlošai sapratnei, kas valda tās dalībnieku starpā. Al-Anon ir vienota – bez īpašas organizēšanas, bez vadības, bez regulām, bez noteikumiem – tikai pateicoties tās dalībnieku vēlmei būt paklausīgiem brīvprātīgā kārtā.”

Al-Anon 12 Tradīcijas kalpo kā vadlīnijas sadraudzības vadīšanai un vienotības uzturēšanai, un ir nepieciešamas, lai varētu pastāvēt veselīgas grupas. 12 Tradīcijas, tik pat lielā mērā kā 12 Soļi, ir svarīga mūsu garīgā pamata sastāvdaļa. Tā kā Al-Anon neeksistē likumi vai noteikumi, Tradīcijas veido kopīgu vienprātības struktūru, kuras ietvaros mēs varam vislabāk īstenot savas aktivitātes. Studējot Tradīcijās ietverto jēgu, mēs iemācāmies veidot gan savas personiskās dzīves, gan grupas dzīves struktūru.

Al-Anon dalībniekiem 12 Tradīciju izzināšana sniedz jaunu izpratni un rada jaunus mērķus. Studējot Tradīcijas jūs sastapsieties ar tādām „atveseļošanās” tēmām kā piederība grupai, grupas mērķis, nauda, īpašums, saikne ar sabiedrību, vadība un anonimitāte. Šie un citi jautājumi sniedz galvenās garīgās vadlīnijas, kas ir nenovērtējamas mūsu izaugsmes procesā, tās ved mūs pa mūsu atveseļošanās ceļu Al-Anon.

Mēs sekojam Tradīcijām brīvprātīgi un pēc mūsu labākās saprašanas, jo, kā jau zinām no pieredzes – ja mēs pārāk tālu no tām nomaldāmies, mūsu grupas kļūst mazāk iedarbīgas vai pat izjūk. Mūsu grupu „veselīgais stāvoklis” ir ļoti svarīgs mūsu pašu atveseļošanās procesā. Tradīciju pielietošana ar mīlestības pilnu attieksmi, var atrisināt gandrīz katru grupas problēmu. Mums ir tikai jāiegulda sava personīgā pieredze, spēks un patiesa cerība, jāieklausās vienam otrā ar cieņu, jāpaļaujās uz Tradīcijām un kopā ar savu grupu jāuzticās Augstākam Spēkam gluži tāpat kā mēs esam iemācījušies paļauties uz Augstāko Spēku katrs savā personīgajā dzīvē.

Tradīciju izmantošana grupās atklāj kādu citu lielisku Al-Anon dāvanu. Šie principi, kuri māca mūs paraudzīties uz konfliktiem no absolūti cita skatu punkta mūsu sadraudzības ietvaros, efektīvi darbojas arī jebkurā citā grupā, ar kuru nākas sastapties dzīvē – ģimenē, darba kolektīvā, interešu klubā, baznīcā – gandrīz jebkur.

Al-Anon sadraudzībā mēs iemācāmies, kā dzīvot dažādās attiecībās, nepazaudējot sevi un tai pat laikā neuzspiežot savas idejas citiem. Izzinot Tradīcijas mūsu atveseļošanās procesā, mēs iemācāmies kā dzīvot veselīgās attiecībās, ko lielākā daļa no mums iepriekš nemaz neprata.

Al-Anon un Alatīn grupu darbība

Vairāk par to, kā ir veidojusies un darbojas Al-Anon sadraudzība varat lasīt Al-Anon Vispasaules Dienesta izdotajā materiālā P-24/27 "Al-Anon and Alateen Groups at Work. 2014-2017" (angļu valodā)

Grāmata "Al-Anon un Alatīn grupu darbība" sniedz vajadzīgās pamatzināšanas, ar kuru palīdzību katra grupa var augt un attīstīties. Tā piedāvā visiem dalībniekiem informāciju par grupas uzbūvi. Par to, kādas ir atsevišķas ģimenes grupas attiecības ar pārējām grupām un Al-Anon kopumā.

Uz augšu