Sponsorēšana

No brošūras “Sponsorēšana – kas tas ir?”

Šīs lapas saturs:

Sponsorēšanas vērtība

Drosme lūgt palīdzību

Attieksmes vai uzvedības modeļa mainīšana ir pakāpenisks process - tas ir loti grūti daudziem Al-Anon un Alatīn biedriem, jo mēs esam tikuši ļoti sāpināti no kāda cita cilvēka alkoholisma.

Mūsu pirmā uzdrīkstēšanās bija mūsu lēmums meklēt palīdzību grupas sapulcēs, kur mēs atradām tādus pašus cilvēkus kā mēs - cilvēkus ar tādām pat sāpēm un cerībām. Pēc vairāku sapulču apmeklēšanas mēs ieraudzījām un dzirdējām tos, kuri bija atraduši veidu, kā izmainīt savu dzīvi, lai atrastu dvēseles mieru un prieku - izjūtas, kuras mēs bijām sen jau aizmirsuši. Bieži vien šo cerību izjūtas bija tās, kas mūs mudināja paļauties uz citiem. Mēs redzējām labos rezultātus, ko dod sekošana Al-Anon programmai, tāpēc arī mēs bijām spējīgi darīt tā, kā citi mums ieteica, un atradām sev garīgo sponsoru no Al-Anon biedru vidus.

Lielākā daļa no mums bijām pārsteigti, kad persona, kurai mēs lūdzām kļūt par mūsu garīgo sponsoru, atbildēja: "Jā". Mēs bijām pavadījuši tik ilgu laiku gatavojoties, šauboties, kuru biedru uzrunāt, vai mēs netiksim noraidīti, un domājot par to, vai mēs vispār mākam izdarīt pareizo izvēli. Daži no mums saņēma īslaicīgus garīgos sponsorus sākumā - viņi bija mūsu pirmais kontakts ar grupu. Likās, ka tas ir ļoti liels lūgums, jautāt kādam kļūt par mūsu pastāvīgo garīgo sponsoru.

Kas ir garīgā sponsorēšana?

Garīgā sponsorēšana ir abpusēja un konfidenciāla dalīšanās starp diviem Al-Anon vai Alatīn biedriem. Sponsors un sponsorējamais tiekas kā līdzīgs ar līdzīgu, lai savstarpēji dalītos. Jaunatnācējiem, kuri parasti ir apmulsuši, uztraukušies, neskaidrībā, vai arī tiem, kas jau ilgāku laiku ir biedri, garīgais sponsors ir tas, kuram var uzdot jautājumus. Sponsors ir īpaša persona ar kuru biedrs var pārrunāt personiskas problēmas vai jautājumus, un tas, kurš labprāt dalās Al-Anon/Alatīn programmas pieredzē, spēkā un cerībās. Garīgās sponsorēšanas pazīstamākais apraksts ir salīdzinājums ar apmaldīšanos mežā. Ja jūs satiekat vēl kādu, kurš ir apmaldījies mežā, ir tik atvieglojoši teikt: "Es arī esmu apmaldījies. Lūkosim kopīgi tikt ārā no meža." Ir atvieglojoši satikt arī kādu, kas saka: "Es biju apmaldījies, bet man palīdzēja atrast ceļu ārā no mežā. Nāc, turies man pie rokas, un es tev parādīšu šo ceļu.''

Vai garīgais sponsors ir obligāti nepieciešams?

Nekas nav obligāts Al-Anon/Alatīn programmā. Garīgais sponsors nav obligāti nepieciešams, bet pieredze rāda, ka sponsorēšana ir vērtīga palīdzība personiskai Al-Anon atveseļošanās programmas izpratnei un pielietošanai.

Kāpēc garīgā sponsorēšana ir svarīga?

Pastāvīgs, tuvs, personisks atbalsts starp sapulcēm palīdz ne tikai izkliedēt apmulsumu, bet arī viens pret vienu pārrunāt tās problēmas, kuras biedri nevēlas stāstīt visas grupas priekšā, šāda veida palīdzība bieži vien ir nepieciešama pirms jauna ceļa uzsākšanas.

Bez garīgā sponsora atbalsta progress var būt lēnāks, un jaunais biedrs var zaudēt drosmi. Daudzi biedri jūt, ka attiecības ar viņu garīgo sponsoru ir svarīga viņu atveseļošanās daļa. Tas bieži vien ir sākums tam, tai atkal mācītos komunicēt un uzticēties citiem. Viens no biedriem ir teicis: "Es domāju, ka bez garīgā sponsora es nebūtu ieguvusi tik daudz no šīs programmas, cik tā spēj dot. Mans sponsors mani tiešām iedrošināja strādāt pie 12 soļiem, lasīt literatūru un pielietot programmu manā dzīvē. Mans sponsors mani saprata bez žēlošanas, viņa mani uzklausīja bez tiesāšanas. Viņa deva man cerību, kad viss likās pilnīgi bezcerīgs, jaujot, lai miers, kuru viņa bija apguvusi programmā, runā pats par sevi."

Kā tiek organizēta garīgā sponsorēšana?

Dažās grupās katru jaunatnācēju "adoptē" kāds vairāk pieredzējis biedrs, kurš uzņemas jaunatnācēja sākotnēju vadīšanu. Šie īslaicīgie sponsori var kļūt un var arī nekļūt par attiecīgā jaunatnācēja garīgo sponsoru.

Pavisam noteikti - garīgā sponsora izvēlēšanās notiek pilnīgi pēc brīvas izvēles -biedrs jūtas komfortabli ar kādu cilvēku no grupas un lūdz viņu kļūt par garīgo sponsoru. Daži biedri izvēlas sev vairākus sponsorus vienlaicīgi. Sponsorus var mainīt laika gaitā un savas izaugsmes rezultātā.

Vai tam ir nozīme, ka mēs sponsorējam kādu no pretējā dzimuma? Pieredze rāda, ka labāka palīdzība var tikt sniegta, ja vīrieti sponsorē vīrietis un sievieti - sieviete. Šī tradīcija parasti veicina labāku saprašanos un mazina emocionālas iesaistīšanās iespēju, kā arī ģimenes sarežģījumus, kas var novērst no Al-Anon programmas primārajiem garīgajiem mērķiem. Tomēr pāri visam - cilvēks sponsorē cilvēku.

Vai sponsora izvēle var būt novēlota?

Daudzi biedri domā, ka nav svarīgi, kad vai ko tu izvēlies, bet svarīgāk ir, ka tu izvēlies.

"Es drīzāk vēlu nekā agri izvēlējos sponsoru, jo mani kavēja tie paši defekti, kas bija padarījuši manu dzīvi nekontrolējamu," saka kāds no biedriem. "Atturēšanās izvēlēties sponsoru nāca no bailēm no attiecībām, no nevēlēšanās būt pazīstamam, un no falšas vēlēšanās pašam tikt ar visu galā. Strādājot pie Piektā soļa, es iesprūdu, līdz kamēr atradu sev sponsoru."

Citi saka, "garīgā sponsorēšana ir katras manas atveseļošanās pakāpes sastāvdaļa. Pat pēc ilga laika, kas pavadīts kopībā, sponsora izvēlēšanās var atklāt programmu tā, kā tas nekad iepriekš nav bijis."

Uz augšu

Sponsora izvēlēšanās

Garīgā sponsorēšana ir kā draudzība. Ir jābūt pietiekoši veselīgam, lai sniegtos pēc palīdzības, uzrunātu un saprastu, ka, ja viena cilvēka atbilde skan "nē", mēs varam uzrunāt nākošo.

Vai es varu lietot grupu kā garīgo sponsoru?

Grupa ir laba vieta vispārējai, atbalstošai palīdzībai, tomēr grupas ir organizētas no dažāda tipa cilvēkiem, kas atrodas dažādos atveseļošanās un pieņemšanas līmeņos. Sapulču laiks ir ierobežots, un tas parasti tiek izlietots, lai pēc iespējas daudzi grupas dalībnieki dalītos, kā programmas principi ir viņiem vispārīgi palīdzējuši. Nav nepieciešams, lai visi grupas dalībnieki uzzinātu ļoti personiskas detaļas. Tās labāk ir atstāt sponsoram, kurš var piedāvāt pastāvīgu uzklausīšanu un uzturēt drošību - kāds, kurš zina visu par tevi un pieņem tevi tādu, kāds tu esi.

Kad man vajadzētu atrast sponsoru?

Kad vien tu vēlies. Daudzi kopienas biedri bija gatavi izvēlēties garīgo sponsoru tad, kad viņi patiešām pieņēma ideju, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība, ka viņu dzīve ir kļuvusi nekontrolējama (pirmais Solis). Dažiem cilvēkiem tas bija pēc dažām nedēļām pēc tam, kad viņi bija apmeklējuši pirmo Al-Anon/Alatīn sapulci, citiem tas bija vēlāk.

Kā es izvēlos garīgo sponsoru?

Lai sameklētu sponsoru, ieteicams apmeklēt pēc iespējas vairāk sapulču. Sapulču laikā tu vari sākt ievērot tos cilvēkus, ar kuriem tu vislabāk jūties kopā. Labāk ir izvēlēties tos, kuri izskatās patiesi nodevušies programmas realizēšanai savā dzīvē.

Lūgt kādu kļūt par mūsu garīgo sponsoru ir mūsu pašu atveseļošanās process. Ja mūs no tā attur pārāk liela kautrība vai lepnums, tad iespējams mēs jaunas dzīves atrašanas vietā izvēlamies atgriešanos nožēlojamībā un vientulībā. "Tikmēr, kamēr es nebiju atradis garīgā sponsora vadību, es paliku apmulsis un vienmēr cīnījos ar ikdienas problēmām," saka kāds biedrs. "Mana patiesā garīgā izaugsme sākās tikai tad, kad es pietiekami pazemojos, lai lūgtu garīgā sponsora palīdzību."

Daži kopības biedri saka, ka viņiem ir divi, trīs un pat četri sponsori. Tomēr ne visus, kas mums palīdz, vajadzētu saukt par garīgajiem sponsoriem. Ir jāatzīmē, ka daudzi uzskata, ka vairāki sponsori vienlaicīgi var izsaukt nevēlamas problēmas - pretrunīgus skatījumus, nereālistiskus salīdzinājumus, pat greizsirdību.

No otras puses, citi atzīst, ka alternatīvs garīgais sponsors var būt palīdzošs krīzes situācijā, kad pirmais sponsors nav pieejams. Ja mums ir vairāki sponsori, tad tas var paplašināt mūsu redzeslauku un ieraudzīt Al-Anon programmas pielietošanas dažādus veidus. Izvēle ir tavās rokās.

Vai es varu mainīt garīgos sponsorus?

Tu vari brīvi mainīt garīgos sponsorus jebkurā laikā, īpaši tad, ja tu domā, ka cits cilvēks varētu būt palīdzošāks tavai izaugsmei programmā. Daži biedri uzskata, ka cita sponsora izvēlēšanās nav jāpaziņo pirmajam sponsoram. Citi domā, ka godīgāk ir pastāstīt pirmajam sponsoram par saviem plāniem un iemesliem, izvēloties citu garīgo sponsoru.

Kā mans sponsors man palīdzēs?

Daudzi sponsori mums palīdz domāt, iedrošina mūs ieskatīties sevī, meklējot atbildes, lietojot programmas instrumentus. Citi mūs dažreiz pabaksta, vai atgādina par to, ko saka programma. Viens no biedriem saka: "Mans sponsors man uzticējās pat tad, kad es pats sev neuzticējos. Zinot visu par mani, mans sponsors vienalga mani mīlēja īpašā veidā." Garīgie sponsori, kuri lieto programmu, ir spējīgi dalīties līdzjūtībā, bet ne žēlumā, ieteikumos, bet ne padomos.

Tomēr garīgie sponsori nevicina burvju nūjiņas un neatrisina visas tavas grūtības, viņi neizdara lēmumus tavā vietā, viņi neuzņemas atbildību par tevi. Tas nevar palīdzēt, ja mēs sagaidām, ka sponsors izdarīs izvēles mūsu vietā. Garīgie sponsori strādā arī pie savas atveseļošanās. Ieklausies šajā biedra teiktajā:

"Caur sarunām ar savu garīgo sponsoru es mācos pieņemt to, ko es nespēju izmainīt (citus cilvēkus un viņu uzvedību), izmainīt to, kas ir manos spēkos (sevi, manu uzvedību un attieksmi) un attīstīt gudrību atšķirt vienu no otra (zinot to, kur beidzas mana atbildība un sākas otra cilvēka atbildība).

Ko no manis sagaidīs mans garīgais sponsors?

Bez tam, ka garīgais sponsors lūgs pēc savstarpēja respekta, viņš/viņa mēģinās neko nepieprasīt, bet viņš/viņa var tev stingri ieteikt:

Lielākā daļa sponsoru ir priecīgi dzirdēt tavus sasniegumus un priekus, tāpat kā tavas problēmas un krīzes. Viņi var ieteikt regulāru sazvanīšanos pa telefonu, kaut vai tikai, lai pateiktu:

"Sveiks! Man šodien iet labi!" Ja tu zvani negaidīti, tad viņi var lūgt tevi saprast, ka tavs zvans iespējams ir tieši viņa pusdienu laikā vai kādas citas aktivitātes laikā, kuru nav iespējams momentā pārtraukt. Garīgie sponsori paļaujas, ka arī sponsorējamie ievēro anonimitāti un konfidencialitāti. Cik bieži man vajadzētu satikties ar garīgo sponsoru? Tava un sponsora tikšanās biežums ir jūsu abpusēja izvēle attiecību ietvarā. Daži sponsori iedrošina katru dienu sazvanīties, citi atstāj to sponsorējamā ziņā. Nav svarīgi, cik bieži jūs satiekaties, bet svarīgi, ka jūs satiekaties. Ja tavs garīgais sponsors nav pieejams, atceries - nevis sponsors, bet visa programma kopumā - 12 soļi, devīzes, miera lūgšana un Augstākā Spēka jēdziens - ir tas, kas mums dod dvēseles mieru. Pat, ja tu nevari sasniegt savu sponsoru dotajā brīdī, tev ir vēl daudzi citi resursi - kopība, sapulces, Al-Anon literatūra, telefoniski un personiski kontakti ar citiem kopības biedriem. Neviens nav viens, ja viņš ir sācis ticēt Spēkam, kas lielāks par mums pašiem.

Uz augšu

Esot par garīgo sponsoru

Ja mēs atbildam "jā", ja mēs piekrītam kļūt par kāda biedra garīgo sponsoru, tas nenozīmē, ka ar to mēs zaudējam savu dzīvi. Tas nenozīmē, ka mēs uzņemamies atbildību par otru cilvēku. Garīgā sponsorēšana ir aicinājums uz abpusēju respektu.

Ja mēs atsaucam atmiņā to atvieglojumu, kuru izjutām, kad kāds piekrita kļūt par mūsu garīgo sponsoru, mēs varam justies pateicīgi, sniedzot šo dāvanu kādam citam. Tādēļ, ka mēs paši kādreiz prasījām, mēs zinām, ko šis cilvēks meklē -mūsu spēku, mūsu cerības un mūsu pieredzi. Daudzi no mums var teikt patiesu "nē" dažādu iemeslu dēļ. Daži no mums nepasaka savu "jā", jo ir baiļu pilni. Mēs domājam, ka nezinām vēl pietiekoši daudz, ka neesam vēl gatavi. Tie no mums, kas klusumā apdomājam, rūpīgi pārliekot, ko atbildēt uz lūgumu kļūt par kāda garīgo sponsoru pirmo reizi, atceramies, kā tas bija, kad mēs jutāmies bezcerīgi un vientuļi. Ja mēs atceramies savas pirmās nedēļas Al-Anon kopībā, mēs saprotam, ka loti daudz esam mācījušies no citiem. Mums ir ļoti daudz iedots, ar ko mēs varam dalīties.

Kurš var kļūt par garīgo sponsoru?

Jebkurš Al-Anon/Alatīn biedrs var kļūt par garīgo sponsoru, neskatoties uz vecumu un ilgumu, kas pavadīts programmā.

Kad es esmu gatavs, lai kļūtu par garīgo sponsoru?

Tad, kad tu esi gatavs sniegt pretimnākošu siltumu un savas sirds izpratni kādam, kas ir grūtībās un bezcerībā. Daudzi biedri atzīst, ka to vieglāk izdarīt pēc tam, kad viņi ir guvuši panākumus savu problēmu atrisināšanā. Citiem liekas, ka svarīgs ir arī personiskais briedums. Daudzi norāda uz sapratni un pacietību, kas tiek dubultota ar vēlmi ziedot laiku un rūpes īpašām attiecībām ar kādu citu biedru.

Ir tādi, kuri jutās gatavi kļūt par garīgajiem sponsoriem, kad viņu attieksme pret problēmām, kas viņus atveda uz Al-Anon programmu, bija mainījusies no satraukuma un bezcerības uz ticību un pārliecību, ka Al-Anon piedāvātais dzīves veids darbojas pie tiem, kas to vēlas izmēģināt, ir tādi, kuri nebija pārliecināti, ka viņi ir gatavi kļūt par sponsoriem tikmēr, kamēr kāds viņiem to lūdza.

Kā es varu kļūt par garīgo sponsoru?

Lielākā daļa garīgo sponsoru paši nepiesakās būt par sponsoriem; viņi gaida, kad viņus uzaicinās, atzīstot, ka otra cilvēka atveseļošanās ir atkarīga no viņa paša vēlmes meklēt palīdzību.

Vai man obligāti ir jākļūst par garīgo sponsoru, ja mani lūdz?

Nav nekādu pienākumu Al-Anon kopībā. Lielākā daļa biedru ir atsaucīgi uz lūgumu kļūt par garīgo sponsoru, kaut gan, ja tu nejūties apmierināts ar šo lūgumu, tad labāk ir būt godīgam pret sevi un citiem. Tu vari atteikties no lūguma ar laipnību un taktiskumu, ja tu jūti, ka tev tas ir jādara.

Lielākā daļa biedru piekrīt kļūt par garīgo sponsoru, ja viņi to var. Kāds no biedriem ir teicis: "Es stipri ticu, ka mans Augstākais Spēks darbojas caur citiem cilvēkiem programmā. Ja kāds mani lūdz kļūt par viņa garīgo sponsoru, es jūtos labāk, atbildot "jā". Citi piekrīt, sakot, ka viņi uzklausa programmas deklarāciju, kas skan: "kad vien kāds kādā brīdī lūdz palīdzību - sniedziet viņam Al-Anon un Alatīn palīdzīgo roku, un lai šī roka vispirms ir manējā."

Kāda ir garīgā sponsora loma?

Lielākā daļa garīgo sponsoru dara visu iespējamo, lai pildītu divpadsmito Soli, nesot Al-Anon vēsti un praktizējot Al-Anon principus visos aspektos savās attiecībās ar sponsorējamo. Viņi iesaka, lai sponsors:

Kāda ir vislabākā pieeja garīgajā sponsorēšanā?

Pieredze rāda, ka nav viena vislabākā metode garīgajā sponsorēšanā. Katram sponsoram ir tiesības veidot savu lomu atbilstoši individuālajai pieredzei un savai personībai.

Daži sponsori ir samērā cieši saistīti ar sponsorējamo; citi dod priekšroku diezgan brīvai pieejai, atstājot sponsorējamo lielākoties vienu pašu, izņemot gadījumus, kad tiek lūgta īpaša palīdzība. Viņi ir atklājuši, ka daži sponsorējamie dod priekšroku stingriem norādījumiem, kamēr citi pret tādiem saceltos. Daži atdzimst paši, citi, atstāti vieni, justos pamesti un atstumti. Neatkarīgi no pieejas garīgie sponsori nevar strādāt pie programmas sponsorējamo vietā. Viņi var tikai būt gatavi palīdzēt saviem sponsorējamajiem palīdzēt sev pašiem. Vai var rasties problēmas no tā, ka pārāk daudz un ātri kaut kas tiek likts priekšā? Vienmēr palīdzoši ir atcerēties devīzi ."Nesarežģī, gan nokārtosies." Balstoties uz mūsu pašu pieredzi mēs zinām, ka ir neiespējami gaidīt, lai visa programma tiktu apgūta pirmajos pāris mēnešos.

Tāpat kā slimība ir attīstījusies daudzu gadu gaitā, arī savas attieksmes un ieradumu maiņa prasa ilgu laiku jebkuram Al-Anon un Alatīn biedram. Tie sponsori, kuri saprot programmas garīgo dabu, pievērš uzmanību tam spēka avotam, kas nāk no Spēka augstāka par mums pašiem, un atvieglojumam, kas nāk tad, kad mēs ļaujam šim Spēkam mūs vadīt, pārvarot mūsu problēmas.

Daudzi uzskata, ka labāk koncentrēties un risināt problēmas pa vienai, tā, ka abi biedri var labāk izvērtēt rezultātus un labāk ieraudzīt izaugsmi pretī saprātam.

Cik daudz laika prasa garīgā sponsorēšana?

Sponsorēšana ir personisks aicinājums, tādēļ katram ļoti atšķirīgs. Ir neiespējami būt pieejamam visu laiku. Tāds garīgais sponsors, kurš rūpējas par savu sponsorējamo, iedrošinās viņu griezties pēc palīdzības arī pie citiem grupas biedriem un lūgt arī viņu telefona numurus.

Lielākā daļa sponsoru iepriekš brīdina savus sponsorējamos, ja viņi dodas prom uz kādu laiku.

"Svarīgākās lietas vispirms." Garīgajiem sponsoriem tiek atgādināts apzināties pašu vajadzības un atveseļošanos, un neļaut, lai garīgā sponsorēšana atņemtu viņu primāro atbildību par sevi.

Kā ar atkarību no sponsora?

Sponsorējamais tiek iedrošināts paļauties nevis uz sponsoru, bet uz programmu. Kāds garīgais sponsors ir teicis: "Es neesmu efektīvs, ja es atļauju sponsorējamam sevi izmantot. Tas manī rada aizvainojumu, un mana izaugsme ir apdraudēta. Tas kavē arī sponsorējamā izaugsmi."

Sponsors ir iesaistīts, bet viņš nav sasaistīts ar savu sponsorējamo, šeit lietderīgi izmantot tos pašus principus, kurus mēs lietojam attiecībās ar alkoholiķi. "Dzīvo un ļauj dzīvot", "Liecies mierā un ļaujies Dieva vadībai."

Ko darīt, ja sponsorējamais atsakās no palīdzības?

Šādā situācijā neko daudz nevar darīt, kā vienīgi apliecināt savu vēlmi palīdzēt, ja un kad tā tiks lūgta. Sponsorēšana ir elastīgs risks, un lielākā daļa sponsoru ir elastīgi savās attiecībās ar cilvēkiem. Uzspiest savu palīdzību ir tik pat liela kļūda kā atteikšanās palīdzēt, kad palīdzība tiek lūgta. Dažkārt sponsors, piedāvājot savu patiesu mīlestību, var piedzīvot sponsorējamā noliegumu vai aizvainojumu. Ja sponsors pats ir stiprs savā programmā, viņš var atļaut izpausties sponsorējamā dusmām, nekaitējot sev vai savstarpējām attiecībām.

Kā es varu pārtraukt sponsorēšanu, ja tas ir nepieciešams?

Tas ir neparasti, ja garīgais sponsors ir tas, kas sajūt vajadzību atļaut sponsorējamam aiziet, bet jā tā ir, tad šādai situācijai vajadzētu pieiet ar godīgumu un mīlestību. Uzņemoties visu atbildību uz saviem pleciem, kāds no garīgajiem sponsoriem šajā delikātajā situācijā teica: "Es esmu izlēmusi, ka es vairs ilgāk nevaru tev palīdzēt. Es esmu pārliecināta, ka tevis, kā arī manis pašas labā, tev tagad vajadzētu atrast sev citu garīgo sponsoru." Sponsorējamajai tad tika dots ieteikums un iedrošinājums izvēlēties piemērotāku garīgo sponsoru. Lielākā daļa attiecību starp sponsoru un sponsorējamo pārvēršas par draudzību, kurai patiesībā nevar nolikt kādu noteiktu galapunktu. Garīgie sponsori ar prieku atbrīvo savus sponsorējamos tālākam progresam un ir tik pat gatavi tikt atbrīvotiem, kā viņi bija gatavi kļūt par garīgajiem sponsoriem. Veiksmīgas sponsorēšanas attiecības ir īpaša saistība, kuru abas puses atceras ar pateicību pat tad, ja personas vairs nav saistītas šajās attiecībās.

Vai tiek ievērota anonimitāte sponsorēšanā?

Ir svarīgi, lai sponsors jaunatnācējam izskaidrotu, ka mēs sargājam viens otra anonimitāti ar īpašu rūpību, tāpat citu ģimenes locekļu, ieskaitot alkoholiķa, anonimitāti, norādot, ka tas patiesi ir "visu mūsu Tradīciju garīgais pamats". Iemācoties respektēt sponsora paļāvību, sponsorējamais saprot anonimitātes īpašo nozīmību, daloties grupā - "tikai tādā veidā mēs varam justies brīvi teikt visu, kas ir mūsu prātos un sirdīs."

Cik daudzus es varu vienlaicīgi sponsorēt?

Sponsori ir atšķirīgi savā entuziasmā un efektivitātes spējās, kā arī tajā, cik daudz laika viņi var veltīt sponsorēšanai. Tos, kuri vēlas un ir spējīgi sponsorēt vairākus biedrus vienlaicīgi, nevajadzētu no tā atturēt.

Tomēr savā ziņā var būt bīstami uzturēt īpašas attiecības starp vienu garīgo sponsoru un trim vai četriem vienas un tās pašas grupas biedriem. Pie tam sponsoros, kuri dara pārmērīgu sponsorēšanas darbu, var sākt rasties pārspīlētas domas par savām spējām vai, uzņemoties uz sevis pārāk daudz, viņi var zaudēt savu dvēseles mieru.

Tikai tu pats, sponsor, vari reālistiski atbildēt uz augstāk uzdoto jautājumu saprāta robežās. Viens biedrs, kurš sponsorēja piecus cilvēkus vienlaicīgi, teica: " Es ticu, ka Augstākais Spēks mums sūta cilvēkus, ar kuriem mums ir jāstrādā. Viņš man nesūtīs mazāk vai vairāk, kā man ir nepieciešams.”

Kā sponsorēšana palīdz sponsoram? Sponsorēšana nav tikai došana. Palīdzot citiem, sponsori palīdz paši sev. Savstarpējā apmaiņa starp sponsoru un sponsorējamo ir komunikācijas forma, kas baro jūs abus. Patiešām, tas var palielināt paša sponsora izpratni par programmu. "Viens no veidiem, kā es varu aizsniegt Augstāko Spēku, ir palīdzēt citiem cilvēkiem," teica kāds no garīgajiem sponsoriem.

Kāda no grupas biedrēm dalījās savās izjūtās pēc sarunas ar jaunatnācēju: "Es augu tajā vakarā, kad es aprunājos ar jaunatnācēju. Viņai to neapzinoties, viņa man palīdzēja. Viņa man palīdzēja atcerēties, kur es biju pirms dažiem gadiem. Man tas bija vajadzīgs, lai es neieliktu plauktiņā visus tos jaunos ceļus, kurus es esmu iemācījusies, un nekļūtu iedomīga par savu programmu.”

Uz augšu

Garīgā sponsorēšana un grupa

Kā grupa var palīdzēt garīgajā sponsorēšanā?

Dažās grupās darbojas īpaša komisija, kas pretimnākoši uzņem jaunatnācējus. Viņi iedrošina apmainīties ar telefona numuriem, nodrošina literatūru un piedāvā aizvest uz sapulcēm. Šie biedri ir aicināti uzturēt kontaktu ar tiem, kuri tiek tik ļoti sāpināti, ka viņiem viena diena var likties kā vesela mūžība. Daudziem pirmais kontakts ar grupu liekas biedējošs. "Es atceros stindzinājumu, ko es jutu, kad pirmo reizi atnācu uz Al-Anon sapulci," stāstīja kāda Al-Anon biedre. "Bija neiespējami pat domāt par to, ka es varētu piezvanīt kādam svešiniekam, un es biju ļoti rezervēta, lai pati prasītu palīdzību, tādēļ pēc pāris sapulcēm es paliku mājās. Dažas dienas vēlāk Al-Anon sena biedre piezvanīja man, lai uzzinātu, vai neesmu saslimusi un uzsvēra, cik svarīgi ir turpināt nākt uz sapulcēm. Viņa teica, ka viņai tiešām bija manis pietrūcis, un arī citi biedri bija uztraukušies. Tā šajā ļoti kritiskajā manas dzīves posmā viens telefona zvans pārvērta visu!"

Sapulču laikā - īpaši sapulcēs, kurās ir jaunatnācēji - grupa var stiprināt savu biedru izpratni par garīgo sponsorēšanu, iepazīstinot viņus ar programmas literatūru par attiecīgo tēmu un runājot par garīgo sponsorēšanu kā par vienu no vissvarīgākajiem programmas instrumentiem.

Tomēr galu galā daudzi atzīst, ka garīgā sponsorēšana ir ļoti personiska lieta - tuvas, konfidenciālas attiecības starp diviem cilvēkiem.

Daudzi Al-Anon biedri atzīst, ka garīgā sponsorēšana ir viens no vissvarīgākajiem Al-Anon programmas instrumentiem. Augļus var ievākt tikai pēc tam, kad šis instruments tiek likts lietā. Daudziem biedriem šīs viens-pret-vienu attiecības ir sākums izpratnei, ka vieni paši mēs nevaram visam tikt pāri. Ar mūsu attiecību ar garīgo sponsoru palīdzību mēs atklājām, ka ir iespējams iedrošināt, būt pacietīgam, klausīties, dalīties, pieņemt un uzsākt atkal no jauna.

Bieži vien garīgais sponsors ir pirmais cilvēks mūsu dzīvē, kas mums sniedz savu beznosacījuma mīlestību. Tā ir dāvana, un tas ir aizraujoši. Lai gan garīgā sponsorēšana parasti aizsākas, kad jaunatnācējs lūdz vecāka biedra palīdzību, strādājot pie programmas, sponsorēšana var ieņemt visdažādākās formas un lielumus. Dažkārt tas var būt arī vecāks biedrs, kas lūdz jaunatnācēja palīdzību. Tā parasti ir viena biedra uzticēšanās otram. Tā ir mācīšanās uzņemties veselīgu attiecību veidošanu un saprātīgu atbildību pret otru cilvēku. Mēs praktizējam to, ko mēs iemācāmies kopā ar citiem, un pakāpeniski mēs ievērojam, ka visas mūsu attiecības uzlabojas.

Garīgā sponsorēšana ir draudzība, kas balstīta abpusējā došanā un ņemšanā, jautāšanā un atbildēšanā, dalīšanās un rūpēs - divi cilvēki mācās jaunu dzīves ceļu - dienu pēc dienas.

Uz augšu