Sadarbība ar AA

AA Anonīmie alkoholiķi - cilvēki, kuri vēlas pārstāt dzert.

AA mēnešraksts "Vīnoga"

Tu vari sazināties ar Anonīmo Alkoholiķu biedriem, kuri, balstoties uz savu pieredzi, sniegs atbildes uz taviem jautājumiem, informēs par AA sapulcēm un AA Sadraudzību, zvanot 27333523 vai rakstot - aa@aa.org.lv

Atveseļoties no alkoholisma ir iespējams.

AA atklātajās sapulcēs tu satiksi alkoholiķus, kuri atveseļojas lietojot AA programmu un dalās pieredzē par to ar citiem alkoholiķiem.

„…Vienmēr vajadzētu atcerēties, ka mūsu Sadraudzība ir nošķirta no AA, jo tā koncentrējas uz citiem jautājumiem, taču mēs bieži sadarbojamies, lai sniegtu atveseļošanās iespēju visiem, kam tā nepieciešama. Al-Anon Sestā Tradīcija atpazīst AA ietekmi uz mūsu atveseļošanās programmu un nosaka, ka „mums vienmēr vajadzētu sadarboties ar Anonīmajiem Alkoholiķiem”.

…Dažkārt AA runātāji tiek lūgti uzstāties Al-Anon sapulcēs, savukārt Al-Anon biedri uzstājas AA sapulcēs. Šāda veida sadarbība veicina katras Sadraudzības izpratni par dažādajiem alkoholisma aspektiem un reakcijām uz to. Tomēr katra Sadraudzība paliek neatkarīga un pieejama vispirms tikai pati saviem biedriem.”

Al-Anon sapulcēs paziņot par AA pasākumiem, kuros piedalās arī Al-Anon, nozīmē parādīt labu piemēru, kā var sadarboties divas atsevišķas 12 Soļu programmas.

„Al-Anon/Alateen kalpošanas rokasgrāmata” 2014-2017.
Attiecības ar citām sadraudzībām. Sadarbība ar AA.,113 lpp.

Kā patstāvīga Sadraudzība, mēs vienmēr paturam prātā, ka ”mūsu galvenais garīgais mērķis - palīdzības sniegšana alkoholiķu draugiem un ģimenēm, vislabāk tiek sasniegts, kad mēs piemērojam Al-Anon principus un koncentrējamies tikai uz atveseļošanos Al-Anon ietvaros”.

Kā atsevišķi indivīdi mēs varam atbalstīt jebko, pieteikties un piedalīties jebkur, vai uzsākt jebkādas mums tīkamas aktivitātes, ja vien mēs to nedarām kā Al-Anon biedri vai kā Al-Anon grupa. Ārpus sapulcēm mēs varam diskutēt par jebko, kas mums ir palīdzējis, un mēs varam aizstāvēt jebkuru lietu, kas mums ir svarīga. Bet mēs to nekad nedarām kā Al-Anon pārstāvji.”

“Ceļš uz atveseļošanos” 6.tradīcija, 188 lpp.

Anonīmo alkoholiķu atklātās sapulces

Atklātā sapulce, tas nozīmē, ka sapulcē var piedalīties gan cilvēki, kas uzskata, ka viņiem ir problēmas ar alkohola lietošanu, gan tie, kas atteikušies no alkohola lietošanas, gan viesi - alkoholiķu tuvinieki un draugi, medicīnas un sociālie darbinieki, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, garīdzniecības pārstāvji, u.c..


Par atklātajām sapulcēm uzzināsiet, zvanot uz AA informatīvo tālruni 2733523


Uz augšu