Šodien, 23. maijā

Pirmā Soļa 12 vienkārši vārdi ietver sevī veselu dzīves filozofiju. Varētu sarakstīt daudz grāmatu par personiskās pieredzes tēmu, kā sevi pakļaut idejai, kuru piedāvā seši pirmie vārdi: "Mēs atzīstam savu bezspēcību alkohola priekšā". Nākamie seši vārdi runā par mūsu atzīšanos personiskajā nespējā saprātīgi vadīt savas lietas: "atzīstam, ka mūsu dzīve kļuvusi nevaldāma". Pirmais Solis sagatavo mūs jaunai dzīvei, kuru nevadīsim mēs paši, bet izpildīsim atbildīgo un diezgan grūto uzdevumu, dienu no dienas savest kārtībā savu pasauli, izmainot savu domāšanu.

Atgādinājums šodienai

Es izmantošu Pirmā Soļa gudrību ne tikai savās attiecībās ar alkoholiķi, bet arī ar visiem cilvēkiem un dzīves notikumiem. Es necentīšos vadīt vai kontrolēt to, kas acīmredzot gulstas aiz manu iespēju robežām. Es virzīšu visus savus spēkus savas un tikai savas dzīves organizēšanai.

"Pasaulē ir tikai viens stūrītis, kur tu katrā ziņā vari ieviest kārtību - tava personīgā dvēsele".