Šodien, 23. janvārī

Al-Anon programmas izstudēšana visās tās dziļākajās nozīmēs un tās pielietošana savā ikdienas dzīvē nenoved tikai pie periodiskas sapulču apmeklēšanas. Piemēram, ja esmu izlēmusi iemācīties svešvalodu vai apgūt kādu mākslas vai zinātnes nozari, man pie tā jāstrādā katru dienu un jāpraktizē uzzinātais tik ilgi, līdz tas nebūs apgūts un kļuvis par daļu no manis. Filosofs vai mākslinieks mācās katru dienu un gadiem ilgi, lai paaugstinātu savu profesionālo līmeni. Vai es varu cerēt uz pašizaugsmi, ja katru dienu nesākšu censties iemiesot savā dzīvē Al-Anon principus?

Atgādinājums šodienai

Arī tagad es lasu tieši to, kas palīdzēs man uzķert Al-Anon filozofiju. Tieši tagad, tūliņ, es sastādīšu sev Al-Anon literatūras lasīšanas programmu, ar kuras palīdzību varētu tikt skaidrībā ar savām grūtībām un uzlabot skatu uz dzīvi. Tad es iemācīšos un būšu gatava sagaidīt jebkuras grūtības, jo es spēšu saprast, kādā situācijā man jānoiet maliņā un jādod dzīvei iespēja attīstīties bez manas iejaukšanās.

"Sapratne tas ir dzīves avots tam, kam tā piemīt".

Paruna

"Es lūdzu par lēmuma stingrību un nelokāmību lasīt katru dienu kaut ko no tā, kas man palīdzēs sasniegt sapratni".