Šodien, 14. novembrī

Šķiet dīvaini, ja aizdomājas, taču Dievs manai apziņai ir tuvāks, kad esmu dziļā izmisumā, un viss, ko varu Viņam pateikt, ir: "Dievs, palīdzi man"!

Un Viņš mums palīdz, kad mēs savās lielajās bēdās vēršamies pie Viņa. "Cilvēks, kas novests līdz galējībai, dod iespēju Dievam". Tikpat svarīgs iemesls lūgšanai ir mūsu vajadzība izteikt pateicību. Pateicība pati par sevi ir veselīgs un dziedinošs spēks, un tas kļūst aizvien reālāks, kad mēs to padarām par savu lūgšanu regulāru sastāvdaļu.

Tiem no mums, kuri ilgi dszīvojuši ar alkoholisma problēmu un nu var priecāties par mīļotā cilvēka atveseļošanos, ir labs iemesls pateicības lūgšanām.

Atgādinājums šodienai

Es atcerēšos par daudzajām svētībām, kuras man atnāk ik dienas, un būšu par tām pateicīga.

"Jūs lūdzat savā izmisumā un vajadzībā; lūdzieties arī savā prieka pārpilnībā".

Halils Gibrans "Pravietis"