Mērķis un saistības

Al-Anon deklarācija: "Lai tas sākas ar mani"

„Ja kaut kur kādam cilvēkam vajadzīga palīdzība, tad, lai visur un vienmēr viņš var
sajust Al-Anon un Alatīn atbalstu. Un kaut es būtu viņam šis pirmais atbalsts…”

Al-Anon ģimenes grupas:
Sadraudzība alkoholiķu tuviniekiem un draugiem


Latvijas Al-Anon sadraudzības mājas lapa radīta, lai atbalstītu Al-Anon vienīgo mērķi – „palīdzēt alkoholiķu ģimenēm un draugiem”.

Grupu dalībnieki un citi interesenti šo apjomīgo literatūras un informācijas krātuvi var izmantot kā vienu no palīdzības instrumentiem ceļā uz atveseļošanos.

Šajās lappusēs iespējams uzzināt, ar ko tad ir pievilcīga Al-Anon kustība un kā Al-Anon sapulces varētu palīdzēt tieši TEV.

Vēlamies dalīties ar Al-Anon literatūras vērtībām, sniedzot mierinājumu, izpratni par alkoholisma un līdzatkarības slimībām, kā arī iedrošinājumu meklēt palīdzību sapulcēs.

Paverot mūsu bibliotēkas durvis, jūs varēsiet lasīt par slimību, palīdzību, atveseļošanos un garīgo izaugsmi, daloties pieredzē un darbojoties sadraudzībā. Viena no Al-Anon literatūras pamatvērtībām ir tā sauktās „rakstītās sapulces” jeb cilvēku dzīvesstāsti, kas atrodami gandrīz katrā sadaļā, kur cilvēki „dalās pieredzē, pārdomās, stāsta savus stāstus”.

Jebkas, kas ir lasāms, aplūkojams, lejupielādējams vai kā citādi gūstams šajās lapās ir ņemts no to cilvēku dzīves, kas to ir pārdzīvojuši paši vai bijuši ar to saistīti.

Visa Al-Anon Konferences apstiprinātā literatūra atspoguļo mūsu sadraudzības dalībnieku kolektīvo gudrību. Šeit publicētie stāsti, atspoguļo simtiem mūsu biedru izdzīvoto pieredzi, spēku un cerību.

Visi šeit atrodamie materiāli, neatkarīgi, vai tie lapās ievietoti ar vai bez autoru ziņas, ir viņu īpašums.

Lapas autori nepretendē uz šī īpašuma piesavināšanos, tas ir publiskots tikai un vienīgi, lai palīdzētu cilvēkiem risināt problēmas, atnestu viņiem gandarījuma, dvēseles miera un sasniegtā apzināšanās sajūtu, bez jebkādas finansiālas intereses no jebkuras puses.

Šī informatīvā vietne, kas tapusi pateicoties pašu Al-Anon dalībnieku entuziasmam, ir pilnībā privāta iniciatīva, bez finansējuma vai citādas ietekmes no trešajām personām.

Al-Anon sadraudzības apstiprinātās literatūras tulkojumi tapuši vairāk kā 15 gadu garumā, pateicoties daudzu Al-Anon dalībnieku vēlmei brīvprātīgi iesaistīties tulkošanā no oriģināliem angļu, vācu un itāļu valodā.

Kamēr norit darbs pie tulkojumu apstiprināšanas Al-Anon Vispasaules Konferencē, visi šeit ievietotie teksti ir tikai apstiprinātās literatūras citātu tulkojumi.

Savukārt, jebkurš lejupielādējams Al-Anon literatūras tulkojums latviešu valodā no sadaļas LITERATŪRA, pēc Al-Anon Vispasaules Dienesta ieteikuma, tiek publicēts ar atsauci „Neapstiprināts tulkojums”.

Ar visu tulkotās literatūras klāstu jaunatnācēji var iepazīties Al-Anon sapulcēs.

Pateicamies VISIEM, kuri kalpo, ziedojot savu laiku, darbu un resursus, lai Al-Anon kustība Latvijā pastāvētu un attīstītos.

Al-Anon dienests Latvijā