Saites un linki

Šeit var atrast informāciju par citām Anonīmajām 12 soļu sadraudzībām

Sadarbība ar citām 12 soļu programmām

Kā Al-Anon attiecas pret citu Divpadsmit Soļu programmu nostāju, paziņojumiem un literatūru? Tie ir sava veida „ārējās organizācijas vai pasākumi".

Daži no mums jūtas piederīgi arī citām 12 Soļu programmām, kuras risina specifiskus jautājumus, kas ir ārpus Al-Anon jautājumu loka. Tā kā tām visām pamatā ir 12 Soļi, šāda rotēšana pa programmām ir iespējama un pat ērta.

Tomēr, ja mēs gribam gūt vislielāko labumu no tā, ko mums var piedāvāt Al-Anon, ir ļoti svarīgi mācēt atstāt savu piederību citai 12 Soļu programmai „aiz durvīm” un Al-Anon sapulcēs koncentrēties tikai uz Al-Anon piedāvātajiem risinājumiem.

Katrs cilvēks ir tiesīgs veikt savu personisko izvēli jebkurā jautājumā, taču šī izvēle ir jāizdara ārpus Al-Anon telpām.

Kā atsevišķi indivīdi mēs varam atbalstīt jebko, pieteikties un piedalīties jebkur, vai uzsākt jebkādas mums tīkamas aktivitātes, ja vien mēs to nedarām kā Al-Anon biedri vai kā Al-Anon grupa. Ārpus sapulcēm mēs varam diskutēt par jebko, kas mums ir palīdzējis, un mēs varam aizstāvēt jebkuru lietu, kas mums ir svarīga. Bet mēs to nekad nedarām kā Al-Anon pārstāvji.

“Ceļš uz atveseļošanos” 6.tradīcija, 187 lpp.

Al-Anon Kalpošanas konferencē 2013.gadā, tika nolemts veicināt informatīvu sadarbību starp atsevišķām 12 soļu programmām.

Kā Al-Anon Dienests mēs sadarbojamies ar citām 12 soļu Sadraudzībām ārpus Al-Anon sapulcēm, ar Al-Anon mājas lapas starpniecību, informējot sabiedrību - par iespējām apmeklēt sapulces cilvēkiem, kuru tuvinieki cieš no dažādām atkarībām, kā arī pieaugušajiem alkoholiķu bērniem, kuri uzauguši disfunkcionālās ģimenēs.

Kā patstāvīga Sadraudzība, mēs vienmēr paturam prātā, ka ”mūsu galvenais garīgais mērķis - palīdzības sniegšana alkoholiķu draugiem un ģimenēm, vislabāk tiek sasniegts, kad mēs piemērojam Al-Anon principus un koncentrējamies tikai uz atveseļošanos Al-Anon ietvaros”.

Svarīgi ir saprast, ka Anon un PAB grupas ir cilvēkiem, kurus ietekmē kāda cita cilvēka problēmas un nepārvaramie traucējumi, nevis cilvēkiem, kuriem pašiem ir problēmas ar kādu vielu lietošanu.

Al-Anon/Alateen un krievu valodā - cilvēki / pusaudži un bērni, kuru dzīvi ietekmē citu dzeršana.

Alatīn – pusaudži un bērni, kurus ietekmē citu dzeršana. (pašreiz nav grupas)

NA Anonīmie narkomāni - cilvēki, kuri ir atkarīgi no narkotikām.

NAR-Anon - cilvēki, kuru dzīvi ietekmē kāda cita atkarība no narkotikām.

ANĒ Anonīmie nesamērīgie ēdāji - cilvēki ar ēšanas traucējumiem.

ANĒ-Anon - cilvēki, kuri ir pakļauti citu cilvēku ēšanas traucējumu ietekmei. (pašreiz nav grupas)

PAB - Pieaugušie alkoholiķu bērni – cilvēki, kuri atveseļojas no bērnības traumām, uzaugot alkoholiķu vai citādi disfunkcionālā ģimenē.

ASA Anonīmie seksuāli atkarīgie, cilvēki ar nepārvaramu seksuālu uzvedību.

ASA-Anon - cilvēki, kurus ietekmē kāda cita seksuālā atkarība. (pašreiz nav grupas)

AS Anonīmie spēlmaņi - cilvēki, kuri ir atkarīgi no azartspēlēm.

AS-Anon - cilvēki, kurus ietekmē kāda cita cilvēka azartspēļu atkarība.


Ir iespējamas vēl daudzas citas programmas, piemēram -

Anonīmie vecāki, tā ir grupa vecākiem, kuri ir aizskaroši, nolaidīgi vai baidās tādi kļūt.

Anonīmās ģimeņu grupas, kas ietver cilvēkus, kuri satraucas par savu radinieku vai draugu atkarību no ķīmiskām vielām vai cita veida uzvedības.

Anonīmās emociju grupas - cilvēkiem, kuri vēlas emocionāli atkopties.

Divpadsmit Soļu programma nav tikai pašpalīdzības grupa, kas palīdz cilvēkiem ar nepārvaramiem traucējumiem pārstāt darīt to, ko viņi jūtas spiesti darīt (dzert, palīdzēt dzērājiem utt.). Šī programma māca cilvēkiem, kā dzīvot - mierīgi, laimīgi, pilnvērtīgi. Šīs programmas rada mieru un sekmē atveseļošanos. Šīs grupas palīdz atjaunot dzīvi tās dalībniekiem - bieži vien daudz bagātāku un veselīgāku dzīvi, ja salīdzinām ar to, kāda tā bija pat pirms tam, kad radās kāda no problēmām. Divpadsmit Soļi ir dzīves ceļš.


Uz augšu