Kā pārbaudīt savas kļūdas?

No grāmatas „Al-Anon ģimenes grupas”


Mūsu 12 soļu programmas 4.solis skan šādi: „Mēs veicām visaptverošu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju.”

Kad es pirms dažiem gadiem ierados Al-Anon, es zināju, ka gribu palīdzību, taču pagāja zināms laiks līdz es atzinu, cik nepieciešama tā man bija. Pirmie seši laulības gadi pagāja reiboni izraisošā virpulī. Alkohols pārņēma visu un visus savā apkārtnē, līdz nākotne kļuva pavisam drūma. Tad nāca AA brīnums, un pēdējie seši gadi pagāja skaidrā prātā. Pat ja būtu kritiens atpakaļ, es tomēr būtu pateicīga par to, ka es šādā veidā esmu piedzīvojusi to, ka var būt arī savādāk. Taču man jāpieņem fakts, ka vīram un man, vēl ļoti daudz jāstrādā ar sevi, lai uzlabotu savu saskarsmi un sadarbību, kā arī likvidētu saspīlējumu un krīzes situācijas. Galvenais acīmredzamais šķērslis tam bija pārvarēts. Taču – kur atrodama tālākas uzlabošanās atslēga?

Ilgu laika posmu es ļoti ātri biju gatava veikt vīra „inventarizāciju”, ja runa bija par solījumu neizpildīšanu vai arī rēķinu neapmaksāšanu. Dīvainā kārtā man nekad neienāca prātā izdarīt savas būtības analīzi! Esmu secinājusi, cik grūti ir sevi objektīvi novērtēt, un vēlētos visiem, pat jaunākajiem Al-Anon dalībniekiem, neatlaidīgi ieteikt to pamēģināt. Tas, ko šāda analīze „izvelk” gaismā, varbūt nenomierina, taču tā ir patiesa terapijas metode sevis izgaismošanai.

Alkoholiķim ir izdevies Tevi pārliecināt, ka Tava pļāpāšana un dīvainās prasības viņu novedušas tik tālu, ka viņš spiests dzert, lai tās panestu. Apkārtējie apgalvo, ka Tava mājas dzīve noris nenormāli, bērnu audzināšanai atmosfēra nav piemērota. Ja šādas pārdomas sāk mūs pārņemt, mēs kļūstam pārliecinātas, ka nekam neesam derīgas.

Godīga sevis analīze mums palīdzēs šo kļūdu izlabot. Mēs sev dodam atskaiti par to, ka esam cilvēki ar noteiktām īpašībām, kas „inventarizācijā” parādās kā labas vai sliktas.

Mūsu centienos būt godīgām, sākumā mēs reizēm pārspīlējam – negatīvo īpašību saraksts ir garāks par pozitīvo. Mūsu vainas sajūtām, pamatotām vai nē, nevajadzētu sagrozīt patieso ainu.

Darbojoties pēc 12 soļu programmas, mēs iegūstam spēcīgāku pašapziņu. Īpašības, kuras mēs atklājam savā pašanalīzē, mainās tādā mērā, kā mēs augam un mācāmies. Tādēļ 4.soli, kā arī pārējos vienpadsmit, laiku pa laikam būtu lietderīgi pārskatīt no jauna.

Atskatoties uz maniem sešiem gadiem Al-Anon, esmu pārsteigta par savu pārvērtību. Esmu sapratusi soļus un pielietoju tos praktiski. Tas ir skāris arī manu iekšējo izturēšanos pret „inventarizācijā” atrastajiem trūkumiem. Agrāk es kaunējos, ka man trūkst Helgas ticības vai Martas pacietības, vai Noras saticības. Tagad skatos uz to reāli. Es ticu, ka ar Augstākā spēka palīdzību varu attīstīt dažas savas labās īpašības un atbrīvoties no sliktajām.

No otras puses, trūkumi ir cilvēcīgā vājuma izpausmes, un mana neapmierinātība mazināsies, ja es paturēšu prātā, ka šajā dzīvē es nespēšu sasniegt pilnību. Es vairs neesmu pārāk apjukusi, ja šad tad jūtu līdzjūtību pret sevi. Es to pamanu daudz ātrāk kā agrāk un arī zinu, kur ir tās cēloņi. Turklāt es mēģinu to pārvarēt. Lai gan Al-Anon ir brīnišķīgs dzīves pavadonis, tā iedarbība atkarīga no katra paša aktīvās līdzdalības. Lai uzzinātu, kurās jomās mums ir jābūt īpaši darbīgiem, ir svarīgi izdarīt pašanalīzi.

Lai precīzāk izprastu 4.soļa jēgu, mēs aplūkojam vārdu „bezbailīgs”. Ja ir kādas sajūtas saistītas ar alkoholismu, tad tās noteikti ir bailes. Ar tām mēs esam dzīvojušas, gulējuša un raudājušas. Tādēļ ieteikums būt bezbailīgai iegūst īpašu nozīmi. Kad es savas personīgās izjūtas pārbaudu kopsakarā ar briesmīgajām bailēm, kuras pagātnē tiku piedzīvojusi, es atzīstu, ka tās radušās no nezināšanas un svārstīgas ticības. Mums piemīt īpašība baidīties no lietām, kuras mēs nesaprotam un kuras mēs nespējam kontrolēt. Alkoholisms un alkoholiķis pieder pie tām, taču Al-Anon programma mūs apgādā ar nepieciešamajām zināšanām, lai šīs bailes pārvarētu. Tā mums 3.solī atgādina, uzticēt savu dzīvi Dievam, kā mēs viņu saprotam. Kā eļļa un ūdens, tā arī bailes un ticība nekad nesavienojas.

Pašanalīze ir personīga domāšana, pie tam grūti veicama, taču tas noder dzīvē pat tad, ja mēs nepārtraukti dzīvojam šodienā. Paļaušanās uz Augstāko spēku un Al-Anon 12 soļi ir balsts un ceļa rādītājs mūsu ikdienā.

Uz augšu