Kas ir 12 soļu pašpalīdzības grupas

Tās ir pašpalīdzības grupas cilvēkiem, kuri ir nonākuši dažādās atkarībās un vēlas no tām atbrīvoties.

Šo grupu dalībnieki strādā ar sevi pēc divpadsmit soļu programmas un ievēro divpadsmit tradīcijas, tai skaitā arī anonimitātes principu.

Pēc tāda paša principa darbojas
atbalsta grupas atkarīgo tuviniekiem un draugiem.

No M.Bitijas grāmatas „Pārtraukt līdzatkarību”

12 soļu Programmas darbošanās. Par sanāksmēm.

...Kad esam iepazinušies ar soļiem, pārrunāsim, ko nozīmē «programmas darbināšana» un «darbs ar soļiem». Visā pasaulē «anonīmi» cilvēki tiekas visdažādākajās vietās - baznīcās, mājās, frizētavās un citur. Viņi var tikties vienreiz dienā, divreiz nedēļā vai septiņas naktis nedēļā. Viņi nepierakstās vai nereģistrējas iepriekš. Viņi vienkārši atrod, kur tiekas kāda noteikta cilvēku grupa, kuras uzmanības centrā ir problēma, kas līdzīga tai, kura nodarbina konkrēto cilvēku. Tikšanās reizē viņiem nav jāsaka savs uzvārds vai tas, kur strādā viņa dzīvesbiedrs. Ja viņi nevēlas, viņi var neteikt vispār neko. Viņiem nav jāmaksā nauda, lai arī, ja viņi to vēlas, viņi var iemaksāt kādu ziedojumu, lai palīdzētu apmaksāt kafiju un tikšanās vietas īres maksu. Viņiem nav jāparakstās. Viņiem nav jāaizpilda kartītes. To sauc par iešanu uz sanāksmi. Tā ir būtiskākā programmas darbināšanas sadaļa.

Viena no patīkamajām lietām sanāksmē ir tā, ka cilvēki var būt tie, kas viņi ir. Viņiem nav jāizliekas, ka viņiem nav konkrētās problēmas, jo šeit pilnīgi visiem ir tā pati problēma. Ja viņiem šīs problēmas nebūtu, viņu te nebūtu.

Sanāksmes veids mainās atkarībā no katras konkrētās grupas. Dažas grupas sēž aplī ap galdu, un tas, kurš vēlas, runā par savām sajūtām vai problēmām. Dažās sanāksmēs ir runātājs, kur viens cilvēks dodas visiem priekšā un stāsta par kādu konkrētu soli vai pieredzi. Dažās grupās tēmu loku nosaka solis, un cilvēki vienkārši saliek krēslus aplī, un katram ir iespēja izteikties par konkrēto soli, kas ir dienas tēmā. Sanāksmēm ir dažādi veidi, tomēr parasti visās sanāksmēs ir kaut kas par soļiem, Tradīcijām vai tēmām, kas ir saistītas ar problēmu.

Sanāksmēs cilvēki apgūst soļus un iemācās, ko šie soļi nozīmē citiem cilvēkiem. Viņi dzird arī devīzes. Al-Anon un A.A. devīzes sevī ietver tādus viegli iegaumējamus izteicienus kā ļaujieties un dodiet vaļu Dievam, nesteidzieties un no dienas uz dienu. Iemesls, kāpēc šie izteikumi ir kļuvuši par devīzēm, ir tas, ka tie ir patiesi. Un, pat ja cilvēkam jau kļūst nelabi no to teikšanas un klausīšanās, viņi turpina tos atkārtot un klausīties, jo tie ir tik patiesi. Tāpat šīs devīzes palīdz cilvēkiem justies labāk. Kad sanāksmes ir beigušās, cilvēki parasti uzkavējas un papļāpā vai arī dodas uz kādu restorānu iedzert sodas ūdeni vai kafiju. Soļu un devīžu mācīšanās, citu cilvēku pieredzes uzklausīšana, dalīšanās ar savu personisko pieredzi un biedriskuma izjūta ir programmas darbošanās daļas.

Sanāksmēs grāmatas, brošūras un literatūra tiek pārdotas par pašizmaksu. Grāmatās ir informācija par grupai kopīgajām problēmām. Dažās grupās tiek pārdotas meditāciju grāmatas, kurās ir ieteikumi katras dienas uzsākšanai. Literatūras lasīšana un ikdienas meditāciju grāmatas lasīšana arī ir daļa no programmas. Cilvēkiem ir kaut kas, ko paņemt mājās un ar ko iepazīties. Viņiem tiek atgādināts, kas tika apgūts sanāksmē, un dažreiz viņi iemācās ko jaunu.

Ikdienas rutīnā cilvēki, kuri dodas uz šīm sanāksmēm, domā par soļiem un devīzēm. Viņi mēģina saprast, kā soļi un devīzes attiecas uz viņiem, ko viņi jūt, ko viņi dara un kas notiek viņu dzīvēs šajā konkrētajā brīdī. Viņi to dara regulāri un arī tajos brīžos, kad problēma parādās. Reizēm viņi zvana kādam, ko viņi ir satikuši sanāksmē, un pārrunā problēmu ar šo cilvēku vai pastāsta šim cilvēkam, kā viņam gājis šajā dienā. Dažreiz šie cilvēki veic to, ko konkrētajā solī ir ieteikts izdarīt, piemēram, uzraksta pārdomāto, izveido sarakstu ar cilvēkiem, kuriem ir nodarījuši pāri, vai arī veic atbilstošus labojumus. Ja šie cilvēki domā un strādā pie šiem soļiem pietiekami, galu galā Divpadsmit Soļi var kļūt par ieradumu - ierastu veidu, kā domāt, uzvesties, risināt situācijas. Tas ir līdzīgi, kā līdzatkarīgās rakstura iezīmes mums kļuva par ieradumu. Kad tas kļūst par ieradumu, programma kļūst par mūsu dzīvesveidu. To tad arī sauc par darbu ar soļiem un programmas darbināšanu.

Tas arī ir viss attiecībā uz programmas darbošanos. Divpadsmit Soļu programmas ir vienkāršas un fundamentālas. Cilvēki nebeidz apmācību kursu un nedodas mācīties sarežģītākas lietas - viņi turas pie šīm pamata lietām. Divpadsmit Soļu programma strādā, jo tā ir vienkārša un tā ir pamats.

Uz augšu