Fragmenti no grāmatas
"Dienu pa dienai kopā ar Al-Anon"

„One Day at a Time in Al-Anon”, skatieties lapas labajā malā.


Šīs lapas saturs:

Al-Anon deklarācija: "Lai tas sākas ar mani"

Ja kaut kur kādam cilvēkam vajadzīga palīdzība, tad, lai visur un vienmēr viņš var sajust Al-Anona un Alatīna atbalstu. Un kaut es būtu viņam šis pirmais atbalsts…

Al-Anon ģimenes grupas,
Organizācija alkoholiķu ģimenes locekļiem un draugiem.

Šī grāmata piedāvā palīdzību, kā pēc iespējas pilnīgāk nodzīvot katru cilvēkam atvēlēto dienu, lai šī diena atnestu viņam apmierinājuma, dvēseles miera un sasniegtā apzināšanās sajūtu.

Cilvēki, kuru dzīves ir ietekmējusi tuvinieku alkoholisma slimība, ir atraduši patiesu palīdzību Al-Anon programmā: doma, dzīvot dienu pa dienai, ir izrādījusies kā glābšanas riņķis.

Grāmata vērsta uz to, lai cilvēku izkustinātu no savu aizvainojumu un kļūdu pārdzīvošanas fāzes, lai piesaistītu viņa dzīvības spēkus nākotnei, kura piedāvā virkni jaunu dienu - katra no tām nes sevī izaugsmes un pilnveidošanās iespējas.

Šis grāmatas autori ir Al-Anon sadraudzības biedri.

Kolektīvā pieredze palīdz pievērsties katrai dienai, kas mums dāvināta, lai nodzīvotu to laimīgi – vēršot mūsu uzmanību uz šīs dienas realitāti, atbrīvojot no pagātnes nastas un bailēm no nākotnes.

Katra kārtējā diena - tā ir tikai maza vadāma laika daļiņa, kurā cilvēkam jāgūst virsroka zem dzīves pārbaudījumu spiediena. Tieši no mūsu uztveres caur sirdi un prātu ir atkarīga gan mūsu pagātnes, gan nākotnes pilnvērtība.

Kaut arī, runājot šajā grāmatā par Al-Anon biedru, mēs parasti domājam sievieti, vīrieši, protams, arī ietilpst vairumā Al-Anon grupu. Šie teksti ir veidoti pamatojies uz sieviešu un vīriešu pieredzi, vēstot par konkrētām attiecībām un dzīves situācijām, taču to būtība ir piemērojama ikvienam cilvēkam no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem.

Ņemot vērā faktu, ka Al-Anon sadraudzība apvieno daudzu valstu, dažādu reliģisko pārliecību un paražu cilvēkus, grāmata, iespēju robežās, cenšas izvairīties no šauras ievirzes, orientēšanās uz cilvēkiem, kas līdzīgi tieši tādiem, kuri aizsāka šo organizāciju Savienotajās Valstīs. Šīs grāmatas uzrunas paredzētas visdažādākajiem ļaudīm, neatkarīgi no viņu dzīves veida.

Uz augšu

Citāti

Liela daļa izteikumu šajās lappusēs ir apstiprināti ar atbilstošiem citātiem. Šo citātu izmantošana nenozīmē, ka pilnībā esam vienisprātis ar autora uzskatiem vai tām domām, kas izklāstītas grāmatās, no kurām tie ņemti. Mēs izvēlējāmies citātus tajos izteiktās domas, nevis autora vārda dēļ. Ja citāti ņemti no dažādiem jūdaisma-kristietības mācību svētajiem rakstiem, tad pēc citāta ir norāde uz avotu. Ja citāta autors netiek norādīts, tas nozīmē, ka viņš ir Al-Anon biedrs, tas ir, viņam jāsaglabā anonimitāte.

Uz augšu

Lūgšana par dvēseles mieru

Šī lūgšana tiek skaitīta vairākumā grupu sanāksmju un bieži analizēta grupu diskusijās. Turklāt tā kalpo arī par iedvesmu katra personiskajās ikdienas pārdomās.

Dievs, dod man dvēseles mieru
Pieņemt to, ko es nespēju mainīt,
Drosmi mainīt to, ko spēju
Un gudrību atšķirt vienu no otra.
Uz augšu

Al-Anon devīzes

Šīs devīzes tāpat kā Lūgšana par dvēseles mieru, tiek izmantotas, meklējot garīgo vadību konfliktu un izaicinājumu gadījumos. Grupas lieto devīzes kā sapulču tēmas, cilvēki tās izmanto individuāli kā atgādinājumus stresa situācijās.

Zemāk uzskaitītas devīzes, kas apspriestas šajā grāmatā.

Taču pastāv vēl citas populāras devīzes, kuras palīdz Al-Anon biedriem tādas kā: "Tikai caur Dieva žēlastību", "Dzīvo bez aizspriedumiem" un "Cik tas ir svarīgi"?

Uz augšu