Atgriežoties pēc ārstēšanas

Visbiežāk uzdotie jautājumi

No brošūras „Atgriežoties mājās”

Šīs lapas saturs:

Laikā, kad galvenā problēma ir dzeršana, tuvinieki nepārstāj cerēt, ka alkoholiķis pārstās dzert. Tas šķiet brīnums, kas uzreiz atrisinās visas problēmas. Taču dzīve skaidrā vien, kā izrādās, nesniedz cerēto kopdzīves uzlabošanos.

Ja, kāds no jūsu tuviniekiem ir ārstējies vai ārstējas no alkoholisma, Al-Anon piedāvā jums savu palīdzību.

Al-Anon mērķis ir palīdzēt tiem, kuru dzīvi ir ietekmējusi kāda cita cilvēka dzeršana. Al-Anon sapulču apmeklēšana, Al-Anon literatūras lasīšana un dalīšanās savā pieredzē ar citiem Al-Anon biedriem par to, kā viņi pielieto savā dzīvē mūsu programmas ieteikumus, var palīdzēt ienest viņu pašu dzīvē mieru un laimi.

Ja alkoholiķis izvēlēsies dzīvi skaidrībā, mācīsimies kopā, kā atgūt zaudēto dzīvesprieku un uzticību. Al-Anon programmā mēs atklājam jaunu veidu, kā tuvoties dzīvei - principus, kas darbojas mūsu atveseļošanās labā un palīdz saprasties ar citiem.

Al-Anon un Alatīn biedri ir alkoholiķu radinieki un draugi, kuri ir atklājuši, ka dalīšanās savā pieredzē, spēkā un cerībās ar citiem, pastiprina viņu drosmi un pašpaļāvību.

Uz augšu

Palīdzība ir vajadzīga arī ģimenei un draugiem.

Draugi un ģimenes locekļi bieži netiek skaidrībā ar savām izjūtām tad, kad alkoholiķis viņiem nav blakus. Kad cilvēki sāk saprast, ka alkoholiķi ir slimi un viņiem vajadzīga medicīniska palīdzība, alkoholiķa prombūtne var izraisīt dažādas problēmas tiem, kuri palikuši mājās. Viņi var justies vientuļi, izjust kaunu un samulsumu, viņi var izjust dusmas, viņiem liekas, ka palikuši bez finansiāla un emocionāla atbalsta. Daži mīlošie izjūt vainas apziņu par to, ka jūtas atviegloti dzērāja prombūtnes laikā, kaut arī tas ir tikai pagaidu stāvoklis, citi uztraucas par to, ko darīt un ko teikt tad, kad alkoholiķis atgriezīsies mājās.

Uz augšu

Kas ir alkoholisms?

Alkoholisms ir progresējoša nodošanās dzeršanai, kas savukārt ietekmē dzerošā prātu, ķermeni un dvēseli. Ja slimība netiek apturēta, tā var beigties ar vājprātu vai nāvi. Vienīgais šodien zināmais veids kā apturēt šo slimību, ir pilnīga atturība no alkohola. Ir dažādi veidi, kā atveseļoties no alkoholisma un tas nav bezcerīgs stāvoklis. Šai slimībai iespējams uzstādīt diagnozi un ārstēt to.

Uz augšu

Kāpēc alkoholismu sauc par ģimenes slimību?

Dzeršana ietekmē gan pašu dzērāju, gan arī viņa radiniekus. Tos cilvēkus, kuri visvairāk rūpējas par alkoholiķi, viņa uzvedība ietekmē visstiprāk. Mēs reaģējam uz dzeršanu, mēģinām to kontrolēt, izjūtam kaunu par publiskiem skandāliem, bet cenšamies to visu pēc iespējas noklusēt. Mēs esam kā apsēsti, mēģinot apstādināt alkoholiķa dzeršanu. Mēs jūtamies vīlušies, ka ciešam neveiksmi un izjūtam aizvainojumu. Mūsu bažas, dusmas un apsēstība traucē mums dzīvot pilnvērtīgi un laimīgi. Mēs arī kļūstam slimi.

Uz augšu

Kā es varu palīdzēt?

Svarīgi ir saprast to, ka vienīgā persona, kura var izlemt dzer vai nedzert – ir pats alkoholiķis. Mēs varam tikai tuvoties izpratnei par šīs slimības dabu, kā arī izprast, cik stipri tā ir ietekmējusi mūs. Ar Al-Anon un Alatīn sapulču palīdzību mēs varam iemācīties atbrīvoties no tā spiediena ietekmes, kuru uz mums izdara alkoholiķis, jo mēs esam spējīgi kontrolēt tikai paši savu rīcību.

Uz augšu

Kā Al-Anon palīdz?

Al-Anon piedāvā cerību, sapratni un draudzību. Al-Anon mēs mācāmies dalīties mūsu apsēstībā, nemierā, dusmās, noliegumā un vainas izjūtā. Mēs atvieglojam mūsu emocionālo nastu caur sadraudzību, daloties mūsu pieredzē, spēkā un cerībās ar citiem. Maz pamazām mēs sapulcēs sākam saprast, ka ļoti iela daļa no mūsu neērtībām rodas no mūsu attieksmes. Izprotot sevi un alkoholismu, mēs mēģinām mainīt šo attieksmi, mācoties par mūs pienākumiem pret sevi, atklājot pašvērtību, mīlestību un garīgu izaugsmi. Uzsvars no alkoholiķa sāk pārcelties uz turieni, kur tiešām mums ir kāda vara – uz mūsu pašu dzīvēm.

Sapulcēs mēs nomierināmies un mācāmies, ka nav tādas situācijas, kura būtu pārāk smaga un nav tādas nelaimes, kura būtu tik milzīga, lai to nevarētu pārvarēt. Al-Anon palīdz saskatīt, cik dziļi mēs esam saistīti ar alkoholisma problēmu. Al-Anon biedri, izmantojot 12.soļu programmu, izdara savā dzīvē konstruktīvas izmaiņas un padara savu dzīvi interesantu. Dzīvot un ciest no alkohola iedarbības, bez Al-Anon atbalsta, ir pārāk grūti daudziem no mums. Mēs kļūstam nervozi un viegli uzbudināmi, dzīvojot bez zināšanām, ko dod Al-Anon. Mūsu domāšana kļūst juceklīga un mēs vairs nespējam saskatīt nekādu perspektīvu. Attieksmes maiņa palīdz atbrīvoties no mūsu apmātības, kura saistīta ar citas personas dzeršanu, domāšanu un uzvedību.

Uz augšu

Kādai vajadzētu būt manai attieksmei pret alkoholiķi, kurš atgriežas mājās?

Alkoholisms ir slimība. Nebūtu prātīgi celt augšā pagātnes grēkus vai mēģināt sodīt alkoholiķi. Uzmundrinoša un iedrošinoša izturēšanās padarīs šo brīdi patīkamu. Al-Anon mēs sākam mācīties aizmirst to, kas bijis un sagaidīt katru dienu ar paļāvību un cerību.

Uz augšu

Vai pret atveseļojošos alkoholiķi jāizturas kaut kā „speciāli”?

Ja mēs spējam veltīt vienādu mīlestību, uzmanību un atbalstu visiem ģimenes locekļiem, mēs spējam mazināt to ļaunumu, kuru ikvienam ir nodarījusi šī slimība. Nav nepieciešams bažīgi un uzmanīgi aplidot atveseļojošos alkoholiķi. Alkoholiķim ir svarīgi, lai visi ieinteresētie (ģimene un draugi) apzināti nepārņemtu šo atveseļošanās procesu savās rokās un nepieņemtu tos lēmumus, kuri jāpieņem alkoholiķim pašam, kā arī neuzņemtos to atbildību, kura jāuzņemas alkoholiķim pašam.

Uz augšu

Vai es varu mēģināt aizsargāt alkoholiķi?

Nē. To nevajadzētu darīt ne tajā laikā, kad alkoholiķis dzer, ne arī tajā laikā, kad alkoholiķis atveseļojas. Mēs visi paši esam atbildīgi par savas rīcības sekām. Ja mēs mēģinām kontrolēt situācijas, ja mēs raizējamies un uztraucamies par citu cilvēku drošību un labklājību, tad mēs neļaujam viņiem pašiem nostāties uz savām kājām.

Ja mēs koncentrējamies paši uz savu atveseļošanos, nevis uz alkoholiķa, mums ir lielākas iespējas neatbildēt par noslēpto nepievilcīgo patiesību un mēģinājumiem kontrolēt alkoholiķa rīcību.

Uz augšu

Pēc cik ilga laika alkoholiķis var uzņemties pienākumus?

Tas ir atšķirīgi un individuāli. Daži drīz vien ieņem savu vietu mājās, skolā vai darbā, citi nē. Piemērošanās dzīvei skaidrā parasti prasa laiku ikvienam. Raizes un problēmas, ar kurām nākas tikt galā ikdienas dzīvē, nepazūd tikai tāpēc vien, ka dzeršana ir pārtraukta. Arī mums ir vajadzīgs zināms laiks, lai atteiktos no atbildības, kuru mēs esam uzņēmušies dzerošā alkoholiķa vietā. Atteikšanās no šīs atbildības un pienākumiem, palīdz mums izbeigt vadīt citus cilvēkus, un mēs dodam viņiem iespēju atgūt pašcieņu. Pat tad, ja citi nedara to, ko mēs vēlētos, mēs izvairāmies būt kritiski un uztveram to ar sapratni.

Uz augšu

Kā lai es izbeidzu raizēties un dusmoties?

Bažas un aizvainojuma sajūta mazinās, ja esam kopā ar citiem cilvēkiem. Apmeklējot sapulces un apspriežot mūsu problēmas ar draugiem no Al-Anon un Alatīn, mēs pamazām sākam saprast, ka esam domāšanas un emociju varā. Noderīgas ir arī telefonsarunas biedru starpā. Liela nozīme ir sponsora izvēlei no Al-Anon biedru vidus, kurš var palīdzēt izprast programmas principus un paskaidrot, kā tos pielietot, lai atveseļotos. Tāpat liela loma ir sapulcēm, literatūrai, utt.

Uz augšu

Kā man kļūt laimīgai?

Pirmais solis ir atzīt, ka esam bezspēcīgi alkohola un alkoholiķa priekšā - bezspēcīgi, kā jebkurš cilvēks. Mēs varam izmainīt stāvokli uz labo vai slikto pusi, bet mēs nevaram pārveidot otru cilvēku lai viņš būtu tāds, kādu mēs vēlamies viņu redzēt. Tā ir tāda pati patiesība, kā tas, ka citi cilvēki nav atbildīgi par mūsu laimi. Jo mazāk mēs cenšamies ietekmēt citus, jo vairāk miera ir mūsu dzīvē. Mums vajadzīga drosme, lai savestu kārtībā pašu nesakārtotās dzīves.

Uz augšu

Ko lai es saku mūsu bērniem?

Grūti ir pieņemt faktu, ka arī mūsu bērnus dziļi ir ietekmējusi dzīve kopā ar alkoholiķi. Pieredze rāda, ka ar aizvainojuma sajūtu, kas valda attiecībā uz abiem vecākiem, var tikt galā. Mūsu bērniem vajadzētu zināt, ka mēs mēģinām kaut ko darīt, lai novērstu to ļaunumu, kurš ir radies slimības rezultātā. Bērniem tāpat vajadzētu zināt, ka tā ir slimība, bet tas nav bezcerīgi, un, ka jebkurā gadījumā ir iespējams stāvokli uzlabot. Viņiem noteikti vajadzētu zināt, ka alkoholismu nevajag nosodīt. Ja mēs spējam pret saviem bērniem būt godīgi, iecietīgi un pacietīgi, tad pastāv lielāka iespēja, ka arī viņi pret citiem izturēsies pieklājīgi un izprotoši.

Pusaudžiem vajadzētu zināt, ka arī priekš viņiem ir programma, kuru sauc par Alatīn. Šajās sapulcēs jaunieši palīdz viens otram atveseļoties no tām ļaunajām sekām, kuras izsaukusi ģimenes slimība - alkoholisms.

Uz augšu

Kad var droši glabāt un pasniegt alkoholu mājās?

Šeit atbildes var būt dažādas. Mēs nevaram pasargāt alkoholiķi no dzeršanas tikai ar to vien, ka aizvāksim no mājas alkoholu, bet tie, kas to nav darījuši līdz šim, varētu to darīt pirmajā skaidrības periodā. Bet no otras puses, daži atveseļojušies alkoholiķi ņem ļaunā jebkuru aizgādniecisku lēmumu vairs nepasniegt mājās alkoholu. Bieži pie šīs kopīgās vienošanās nonāk, abām ieinteresētajām pusēm šo lietu apsverot.

Uz augšu

Ko lai es daru vai saku?

Esiet godīgi pret sevi, tik ļoti, cik vien jūs to spējat. Mēs mēģinām izturēties pret savu mīļoto tikpat uzmanīgi, cik uzmanīgi mēs izturamies pret saviem draugiem.

Al-Anon programma balstās uz Anonīmo Alkoholiķu Divpadsmit Soļiem, kurus mēs cenšamies pielietot savā dzīvē

Uz augšu

Lūk, dažas Al-Anon noderīgās devīzes

Daudzi mūsu brālības biedri pielieto šīs devīzes un lūgsnu dvēseles mieram ikdienā. Tās palīdz izvairīties no stresa un nerisināt visas problēmas uzreiz.

Dzīvot šodienai

Nožēla par pagātni - un bažas par nākotni - ir pilnīgi veltīgas, Al-Anonā mēs mācāmies dzīvot tikai šodienai un nodzīvot šo dienu pēc iespējas labāk.

Galvenais pirmajā vietā

Tas ir atgādinājums uzņemties tikai to, ko mēs spējam izpildīt un, pirmkārt, darīt to, kas patiešām ir svarīgi.

Tikai mieru!

Mēs atgādinām sev, ka satraukums un impulsīva rīcība var tikai pasliktināt situāciju. Jo mēs stabilāk saglabāsim savu mieru, jo pareizākus lēmumus mēs spēsim pieņemt.

Dzīvo pats un ļauj dzīvot citiem

Tas mums atgādina, ka mēs varam veidot tikai savu dzīvi - censties nodzīvot labi katru dienu un izbaudīt visu labo, kas mums tiek dāvāts. Tas arī ir brīdinājums mums, nekritizēt un netenkot par to, ko citi dara vai saka. Ļaut citiem pašiem augt un veidot savu dzīvi bez iejaukšanās no mūsu puses.

Dzīvo un paļaujies uz Dievu

Ir brīži, kad mēs esam par daudz apjukuši un izsisti no sliedēm, lai pieņemtu prātīgus lēmumus, un tad vislabāk ir griezties pēc palīdzības pie mūsu Augstākā Spēka, lai meklētu atbalstu.

Uz augšu