Al-Anon var palīdzēt

No brošūras "Alkoholisms - ģimenes slimība"

Bieži uzdotie jautājumi

1. Kas ir alkoholisms?

Tā ir trīskārša slimība, kas ietekmē ķermeni, prātu un garu. Viens no tās simptomiem ir nekontrolējama tieksme pēc alkohola.

2. Kā ģimene var palīdzēt alkoholiķim?

Īstenojot Al-Anon programmu, mēs spējam pārstāt pārveidot alkoholiķi, kuru nespējam izmainīt, un pievēršam uzmanību sev pašiem, kurus mēs varam mainīt.

3. Kas ir Al-Anon?

Al-Anon ir alkoholiķu radinieku un draugu sadraudzība, kuri mēģina risināt savas kopējās problēmas, daloties pieredzē un vairojot savas zināšanas un izpratni par sevi un alkoholiķi.

4. Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu alkoholiķim pārtraukt dzeršanu?

Mainot savu attieksmi, mēs radām veselīgāku vidi visai ģimenei, ieskaitot alkoholiķi. Attieksmes maiņa dod iespēju alkoholiķim saredzēt savu problēmu un atrast ceļu uz Anonīmajiem Alkoholiķiem (AA).

5. Kā mēs varam mainīt savu attieksmi?

a) Īstenojot Al-Anon programmu, tās soļus, tradīcijas, devīzes un lūgšanas.

b) Mēģinot saprast alkoholisma slimību, tās izraisītās sekas un ietekmi uz mums.

c) Regulāri apmeklējot Al-Anon sanāksmes.

6. Vai mājās vajadzētu lietot alkoholu?

Šie jautājumi jāizlemj individuāli, jo tas ir atkarīgs no alkoholiķa reakcijas. Skaidrības perioda sākumā būtu ieteicams no tā atturēties.

7. Vai mums vajadzētu pieņemt ielūgumus uz pasākumiem, kuros tiek lietots alkohols?

Mums vajadzētu atļaut alkoholiķim izvēlēties, vai viņš vēlas pieņemt šādus ielūgumus, tāpat kā mēs paši to izvēlamies.

8. Vai mums vajadzētu pārtraukt lietot alkoholu?

Tas būtu ieteicams gadījumā, ja alkoholiķim tas ir svarīgi, tomēr tas ir mūsu personīgais lēmums.

9. Vai ir kāds īpašs laiks, kurā runāt ar alkoholiķi par dzeršanu vai kādu citu nopietnu problēmu?

Vairumā gadījumu mums ir “jājūt”, kad ir pienācis piemērots brīdis. Daudzi uzskata, ka alkoholiķis ir pieejamāks pēc ilgstošas dzeršanas. Mums pašiem jācenšas saglabāt mieru un objektivitāti jebkuras problēmas apspriešanā.

10. Vai mums vajadzētu alkoholiķi lutināt?

Nē. Pieredze rāda, ka, jo vairāk mēs viņam pievēršam uzmanību, jo mazāk alkoholiķis cenšas, un dzeršana turpinās.

11. Vai mūsu raizes būs galā, kad alkoholiķis pārstās dzert?

Pārāk ātri negaidiet ievērojamus rezultātus. Ceļš no slimības uz veselību prasa ilgu laiku, un ne jau visas problēmas izraisa alkoholisms.

12. Vai mums būs vajadzīgs Al-Anon pēc tam, kad alkoholiķis būs pārtraucis dzert?

Jā. Piemēroties dzīvei skaidrā var palīdzēt pastāvīga uzmanības pievēršana sev pašiem un savai izaugsmei Al-Anon sadraudzībā.

13. Vai arī mēs esam slimi?

Ir labi atcerēties, ka mēs ciešam no cita cilvēka alkoholisma sekām.

14. Kādus pienākumus alkoholiķis var uzņemties?

Ja alkoholiķis nav pārtraucis dzert, tad viņš uz neko daudz nav spējīgs. Daži alkoholiķi var uzņemties pienākumus ātrāk par citiem; tā alkoholiķa spējas, kurš atturas no alkohola, var būt neierobežotas.

15. Kā mēs varam palīdzēt pēc tam, kad alkoholiķis ir pārtraucis dzert?

Ar mīlestību un izpratni izturoties pret alkoholiķi un pašiem atveseļojoties no alkoholisma kā ģimenes slimības sekām.

16. Kas ir “sausais dzērums”?

Kad alkoholiķi, kuri kādu laiku ir atturējušies no dzeršanas, nonāk tādā apziņas stāvoklī un izturas tā it kā būtu dzēruši, tad šādu uzvedību sauc par “sauso dzērumu”. Šis stāvoklis bieži parādās skaidrības perioda sākumā un nav neparasts arī vēlāk.

17. Vai arī Al-Anon locekļiem gadās "noraušanās"?

Jā. Paradumus izmainīt nav viegli, un dažkārt mēs atkal sākam domāt un rīkoties kā agrāk. Mūsu „noraušanos” var mazināt, sazvanoties ar Al-Anon biedriem pa telefonu, lasot Al-Anon literatūru vai apmeklējot mūsu sanāksmes.

18. Kā mēs varam atturēt alkoholiķi no saskarsmes ar viņa pudeles brāļiem?

Mēs to nevaram.

19. Kā nezaudēt drosmi?

a) Ar ticību Augstākam spēkam un Al-Anon programmai.

b) Darot savu darbu un palīdzot citiem.

c) Ar lūgšanām un apceri.

20. Kā mēs varam iegūt dvēseles mieru?

a) Bez aizspriedumiem uzklausot sanāksmēs runāto un tādējādi iegūstot zināšanas un spēku no grupas.

b) Izmantojot to, kas mums personīgi ir vispiemērotākais no Divpadsmit soļiem, Dvēseles miera lūgsnas un devīzēm.

c) Sekojot devīzei: “Ļaujies un ļauj Dievam”; ar mīlestību sirdī un ar uzticību Augstākam spēkam, emocionāli nošķirot sevi no alkoholiķa.

21. Kā es varu palīdzēt saviem bērniem?

a) Kļūstot par aktīvu Al-Anon locekli.

b) Mudinot pusaudžus apmeklēt Alatīn (Alkoholiķu bērnu) sanāksmes, kā arī vecākus bērnus – apmeklēt Al-Anon.

c) Lasot Al-Anon un Alatīn literatūru, lai labāk izprastu alkoholisma iespaidu uz visu ģimeni.

Uz augšu