Al-Anon nākotnes ieceres

Šajā sadaļā būs ievietotas visas jūsu idejas par to, kas ar mums vēl būs!

Dalies savās idejās, nojausmās, vēlmēs utt., par Al-Anon nākotni Latvijā

Derēs gan globālas vīzijas, gan mazas un ikdienišķas vēlmes, gan arī tās, kuras jau esi gatavs realizēt vai tās, kurām vajadzīga citu palīdzība. Jā un noteikti tās, kas vēl nav līdz galam izauklētas…

Idejas, nojausmas, vēlmes, u.c. sūti uz e-pastu: latvijas_alanon@inbox.lv

Visu šeit minēto ieceru apspriešana un apstiprināšana notiek Al-Anon konferencēs.

Lēmums par to, kad un kādā veidā tiks realizēta konkrētā iecere, tiek pieņemts balsojot.

Piedalīties šajās aktivitātēs var ikviens Al-Anon sadraudzības biedrs, kas vēlas kalpot un apstiprina savu vēlmi darboties, ierodoties konferencē, jautājot grupu atbildīgajai personai vai kā citādi sazinoties ar Dienestu.

Prioritātes

  1. Al-Anon mājas lapas uzturēšana
  2. Latvijas Al-Anon konference 2015.gada 21.martā - Dienesta struktūras apstiprināšana un amatu pārvēlēšana
  3. Sniegt atbalstu Alateen grupu uzsākšanai
  4. Literatūras komitejas izveidošana darbam ar tulkojumiem un to apstiprināšanu Pasaules Apkalpošanas Centrā (VSO), kā arī literatūras izdošanai Latvijā
  5. Sadarbība ar profesionāļiem Al-Anon vēsts nešanā

Informācija un atbalsts

Al-Anon apstiprinātās literatūras tulkošana

Tulkotās Al-Anon literatūras apkopošana un noformēšana

Kontaktēšanās ar Al-Anon Vispasaules Apkalpošanas Dienestu

Ciemos pie Al-Anon grupām

Al-Anon pievilcība– vēsts nešana izbraukumā pa Latviju

Pasākumi

Al-Anon slēgtie pasākumi

Al-Anon vasaras nometne ģimenēm un draugiem

Al-Anon un AA sadarbība kopīgos pasākumos

Domājot par attīstību

Al-Anon Apkalpošanas Dienesta biroja izveide

Nepieciešamība reģistrēties kā sabiedriskai organizācijai šeit Latvijā

Pieredzes apmaiņa ar citu valstu Al-Anon sadraudzībām