Al-Anon Latvijā

Šīs lapas saturs:

Kā tas sākās

1991. gada novembrī – Savu darbību sākusi Al-Anon grupa Tukumā. Lielu atbalstu grupai sniedz pilsētas narkologs, bet arī paši alkoholiķu tuvinieki notic tam, ka iespējams risinājums, un čakli apmeklē grupas sapulces. Atrodas entuziasti, kas reizi nedēļā brauc arī no Rīgas. Tukuma grupa savu darbību reģistrēja arī Vispasaules Al-Anon apkalpošanas dienestā.

Ap 1992. - 1993. gadu – Gaiļezera slimnīcas barakās narkoloģijas nodaļā satiekas cilvēki, kuri vēlāk izveido Al-Anon grupu Rīgas 1. slimnīcā, kura sāk saukties par „Sveci”. Savukārt Strēlnieku ielas pagrabiņā pie psiholoģes Ainas Valdmanes meklē palīdzību vairāki cilvēki. Notiek arī sapulces.

1998. gada 31. janvārī sākas Latvijas Al-Anon dienesta darbība, kad Rīgā, Strēlnieku ielas pagrabiņā sanāca vairāku Al-Anon grupu pārstāvji, lai vienotos par Latvijas Al-Anon kustības Apkalpošanas Dienesta izveidi. Tāds Dienests arī tika izveidots.

Par pirmo Al-Anon Dienesta vadītāju ievēlēta Agrita. Kalpot par vietnieku un sekretāru, kasieri, preses sekretāru, atbildīgo par sakariem, visatbildīgāko personu par draugu punčiem, kā arī preses un literatūras komitejā uzņēmās 11 dalībnieki no Tukuma grupas "Ausma", Rīgas grupām "Svece" un "Liedags", Jelgavas "Alkor", Valdemārpils Al-Anon grupas un Liepājas Al-Anon grupas.

Uz augšu

Vienmēr kāds kalpo

Latvijas Al-Anon kustības Dienestu ir vadījušas:

Agrita (1998 - 2000)
Lindija (2000 - 2004)
Agrita (2004 - 2006)
Arga (2006 - 2008)
Linda (2008 - 2011)
Ruta (2011 - 2014)

Uz augšu

Kā mēs atpūtāmies

Kas gan var būt skaistāks par vasaru, sauli, burvīgu sadraudzības biedru silto acu skatienu u iespēju nesteidzīgi pavadīt laiku kopā!!! To esam baudījuši Latvijas Al-Anon grupu jubilejās un Al-Anon ikgadējās vasaras nometnēs

Kustības sākumā Saldus Al-Anon grupa atzīmēja jubileju un rīkoja svētkus Gregora skolā.

2001. gadā Tukuma Al-Anon grupa par godu Tukuma Al-Anon grupas 10. jubilejai, aicināja citu grupu dalībniekus uz tikšanos Milzkalnē

2001. gadā Ventspils rajons, kempings ”Liepene”. Pirmā tieši Al-Anon dienesta rīkotā nometne izvērtās par neaizmirstamu piedzīvojumu. Jūra, sapulces, bezgala līksmas dejas "dzīvās" mūzikas pavadījumā. Šoreiz kupli apmeklēta bija arī Alatīn sapulce bērniem un pusaudžiem. Mazajiem arī ekskursija uz Ventspili. Pateicoties Al-Anon dienesta vadītājas aktivitātei un spējai uzdrīkstēties, Al-Anon nometnes turpmāk kļūs par neiztrūkstošu sadraudzības notikumu.

2004. gadā kopā ar AA Madlienā. Pirmo reizi kāda pasākuma organizēšanā apvienojušies AA un Al-Anon dienesta pārstāvji. Nometnes norise bija tik piepildīta, ka dalībniekiem nācās izvēlēties vai piedalīties sapulcē, sportot, klausīties lekcijas, tikties ar interesantiem cilvēkiem, vai tomēr atpūsties. Pirmo reizi šādā saietā bija īpaši organizēta ekskursija ar desiņu cepšanu bērniem tieši tajā laikā, kamēr viņu vecāki piedalījās lielajā atklāšanas sapulcē. Nākamajos saietos šī tradīcija vērsās plašumā un kļuva ar katru gadu interesantāka.

2005. gadā kopā ar AA Madlienā. Kopīgajās nometnēs Al-Anon sadraudzības biedri ir jūtamā mazākumā, bet iepriekšējās nometnes veiksmīgā pieredze iedrošina AA un Al-Anon dienesta biedrus atkal apvienoties nometnes rīkošanā. Arī bērni labprāt uzņemas pienākumus un par sporta sacensību tiesāšanu ne AA, ne Al-Anon nav jārūpējas, bērni to dara lieliski. Arī šajā nometnē papildus tradicionālajām gan AA, gan Al-Anon sapulcēm, īpašs laiks tiek veltīts gan bērniem, gan viņu sapulcēm, gan neparastiem pasaku vakariem.

2007. gada 29. jūnijs-1. jūlijs, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. Šo nometni atkal var saukt par pirmo. Jo nometnei radies jauns "formāts". Tas īpašā veidā ļauj veltīt laiku un uzmanību tieši Al-Anon sadraudzības biedriem un iekaro tieši līdzatkarīgo sirdis un uzticēšanos. Al-Anon sapulces, sarunas, pastaiga Tērvetes pasaku mežā, pēc kuras sagaida manteļskurstenī vārīti kūpoši kartupeļi un pirts.

2008. gada 4-6. jūlijs, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. Nu jau nometnes dalībniekos ir nostiprinājusies sajūta, ka te ir tā drošā vieta, kur varam mēģināt to, ko ikdienas dzīvē neuzdrīkstētos. Pirms sapulces par paļaušanos, visi pamēģināja paļauties tīri fiziski un laisties "dulferī" no klētsaugšas. Kas tas bija par braucienu! Arī sapulcei pēc tam parādās tāds dziļums, ko grūti sasniegt ikdienā.

2009. gada 10-12. jūlijs, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. Sapulces mijās ar meditāciju un mandalu zīmēšanu. Ir pamats domāt, ka šī nometne kaut kādā ziņā atkal ir pirmā. Pirmā, kas nostiprina sajūtu, ka katrs esam īpaši, ka ir tik daudz ceļu, kā katru reizi tuvoties sev!

2010. gada 9-11. jūlijs, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. ”Al-Anon sapulces, aromātiskās eļļas, visdažādākās sevis iepazīšanas iespējas. . .

2011. gada 8-10. jūlija, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. Nometnes moto ”Ar mīlestību ceļā pie sevis” Jau par visu dalībnieku iemīļotu tradīciju kļuvis, ka nometne notiek burvīgā lauku sētā – muzejā, grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtajās mājās "Ķipos". Nemainīga ir arī īpašā tikai šai nometnei raksturīgā atmosfēra. Programmā gan sapulces un stāsti par Al-Anon 12 soļu pildīšanu ar sponsoru, gan gleznošana, gan iespēja izzināt, ko mums stāsta mūsu sapņi, arī mandalu zīmēšana un, protams, kopības sajūta. . .

2012. gada 6-9. jūlijs, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. Šī gada nometnes moto "Es un mana jūtu pasaule". Programmas pamatā, protams, Al-Anon sapulces. Par tradīciju kļuvis, ka papildus sapulcēm nometnē meklējam un iepazīstam arī citas iespējas tuvoties sev un savai jūtu pasaulei. Šoreiz mūs pārsteidz neparasts brīvdabas kino seanss. Mākslas filma "Kad ar mīlestību nepietiek" par tālajiem Al-Anon pirmsākuma laikiem aizkustina ar ļoti personīgu un atklātu Luīzes dzīvesstāstu. Sestdien ar lielu interesi iepazīstam Hellingera terapijas metodi, bet bērni un arī izaugušie bērni ar aizrautību nododas rokdarbiem, top dekupāžas lukturīši tumšajām vakara stundām, uzplaukst filcēti ziedi un citas radībiņas un arī krāsains nometnes karogs. Svētdien noskaņu vēl vairāk padziļina neaizmirstamā bio-dejas nodarbība. Ak, kaut drīzāk pienāktu nākamā nometne!

2013. gada 12-14. jūlijs, Dobeles rajons, Tērvete, „Ķipi”. Nometnes moto ”Ceļā pie sevis”

Uz augšu

Informācija par Al-Anon

1998. gada martā izdots Latvijas Al-Anon kustības apkalpošanas dienesta izdevums Nr.1.

Šajā dokumentā minēts, ka 1998. gada 31. janvārī Rīgā Strēlnieku ielas pagrabiņā sanāca Al-anon grupu pārstāvji, lai vienotos par Latvijas Al-Anon kustības apkalpošanas dienesta izveidi.

No 2000. - 2004. gadam reizi mēnesī iznāk avīze „Latvijas Al-Anon”.

2001. gadā sāk darboties Latvijas Al-Anon mājas lapa, pastkastīte un e-pasta adrese.

2006. gadā izdota brošūra „Alkoholisms-ģimenes slimība”. Al-Anon ģimenes grupas”.

2012. gada jūnijā iznāk atkal atjaunotās avīzes „Latvijas Al-Anon” pirmais numurs.

2013. gada septembrī sāk darboties Latvijas Al-Anon atjaunotā mājas lapa.

Uz augšu

Sadarbība ar AA

2004. gada, 6-8. augustā, notiek AA un Al-Anon vasaras saiets Madlienā „Vienotība, atveseļošanās, kalpošana”. Pirmo reizi Latvijā uz kopīgu pasākumu visus aicina apvienojušies Latvijas AA dienests un Latvijas Al-Anon dienests.

2004. gadā – AA un Al-Anon kopīgs pasākums Tīnūžu kultūras namā plānots kā tikšanās ar profesionāļiem. Gan AA biedri, gan Al-Anon pārstāvji ļoti personīgi un atklāti izstāsta savus dzīvesstāstus. Šie stāsti nojauc vērā ņemamu neizpratnes mūri starp abu sadraudzību dalībniekiem, vismaz starp tiem, kas pasākumā piedalās.

2004. gadā - AA un Al-Anon kopīgās sapulces ar "Jautājumu groziņu", vispirms Pils laukumā 2, domātas tieši jaunatnācējiem, bet nākošā - Strēlnieku ielā 1, kopā aicina AA un Al-Anon grupu pārstāvjus.

2005. gadā - AA vasaras nometne Madlienā arī tiek organizēta kopā ar Al-Anon.

2005. gada jūlijā īpašā seminārā notiek ASV un Latvijas AA un Al-Anon pārstāvju tikšanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas draudzes telpās, Akas ielā, Rīgā. Tikšanās notiek gan AA un Al-Anon dalībniekiem savā starpā, gan ar draudzes locekļiem. Arī tur patiesi un atklāti dalībnieku dzīvesstāsti.

2006. gadā, pateicoties Argas idejām, Strēlnieku ielas pagrabiņā reizi mēnesī sāk tikties Al-Anon grupu pārstāvji un īpaši lūgti viesi.

Šīs sapulces bagātinājuši:

Dace no Jelgavas Minesotas programmas
Mūsu Dita, stāstot par sievietes lomu ģimenē
Dzintra un Daina no Akronas, par alkoholismu kā slimību
Edgars par Viestura Rudzīša grāmatu
Ints Heidemanis, kas stāstīja par savu grāmatu ”Dzidravotu meklējot”
Mācītājs Māris Ķirsons no Kanādas un citi.

Al-Anon katru gadu arī piedalās AA grupu jubilejas pasākumos visā Latvijā. Parasti tajos ir atvēlēta vieta un laiks arī Al-Anon sapulcei. Vienmēr atrodas kāds, kurš ir gatavs kalpot un uzņemas vadīt Al-Anon sapulci. Tā kā ne visās Latvijas pilsētās ir Al-Anon grupas, tā ir iespēja tuviniekiem saņemt tik nepieciešamo palīdzību un informāciju par atveseļošanos.

Uz augšu

Sarunas ar radio un TV

2003. gadā televīzijā var skatīties, kā vairāki Al-Anon dalībnieki stāsta par sevi un Al-Anon LTV-1 raidījumā „Dzīvīte”.

Latvijas Radio-1 programmā „Kā dzīvot labāk”, stāsta par līdzatkarību un radio žurnālistes viesošanos Pils laukuma Al-Anon grupā.

Kristīgajā radio iknedēļas raidījumu ciklā „Cerību kāpnes”, studijā tiekas gan profesionāļi atkarību jomā, gan vairāki Al-Anon dalībnieki.

Uz augšu