Al-Anon 12 soļu programma

Ieteiktā 12 soļu preambula

„Al-Anon ģimenes grupas ir alkoholiķu radinieku un draugu brālības, kas dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai risinātu kopīgās problēmas. Mēs uzskatām, ka alkoholisms ir ģimenes slimība un ka, tikai mainot savu attieksmi pret alkoholiķi, mēs varam palīdzēt viņam atveseļoties.

Al-Anon nav saistīts ne ar vienu sektu, politisku grupējumu, organizāciju vai institūciju, tas neiejaucas nekādos strīdos, neko neatbalsta, nekam neoponē. Tajā nav biedru naudas. Al-Anon ir pašatbalstoša brālība ar pašu dalībnieku brīvprātīgiem ziedojumiem.

Al-Anon ir tikai viens mērķis: palīdzēt alkoholiķu ģimenēm. Mēs to veicam, praktizējot Divpadsmit Soļu programmu, izrādot pretimnākšanu un sniedzot mierinājumu alkoholiķu ģimenēm, kā arī sniedzot izpratni un iedrošinājumu mūsu tuviniekam – alkoholiķim”

Al-Anon kā palīgs, nevis padomdevējs ceļā

No grāmatas „Dilemma laulībā ar alkoholiķi”

Al-Anon programmas pamatā ir personīgās izaugsmes process, kas balstīts uz Anonīmo Alkoholiķu (AA) Divpadsmit soļu programmu.

Grupas satiekas, lai pārrunātu alkoholisma radītās problēmas. Tā ir neformāla sadraudzība, kuras dalībnieki cenšas pārvarēt un mainīt savas negatīvās reakcijas pret apkārt notiekošo, stiprinot sevī pozitīvās īpašības. Grupu sapulcēs tiek radīta atmosfēra, kurā dalībnieki mācās saskatīt kļūdas savā attieksmē, kuras, iespējams, padziļina ģimenes grūtības.

Grupu darba galvenais mērķis ir dalīšanās pieredzē, spēkā un cerībās, programma palīdz dalībniekiem labāk saprast un pieņemt pašiem sevi. Al-Anon dod cilvēkiem jaunu redzespunktu, no kura palūkoties uz grūtībām.

Al-Anon pamatmērķis ir palīdzēt mums, tā biedriem, risināt personiskās problēmas. Taču jaunatnācējam ir jāsaprot, ka grupas dalībnieki nav nodrošinājušies ar mācību vai pieredzes ceļā iegūtiem padomiem un ka tie nevar risināt, tiesāt un izvērtēt citu personīgās dzīves problēmas, īpaši tās, kas ietver sarežģītas ģimenes attiecības. Tā ir psihologu, tiesnešu, sociālo darbinieku vai citu attiecīgās nozares profesionāļu kompetence.

Al-Anon biedriem ir piekodināts nesniegt padomus, kā otram cilvēkam rīkoties, pat, ja padomi tiek lūgti. Mūsu programma balstās pārliecībā, ka vairumam no mums pašiem pietiek spēka ieviest būtiskas pārmaiņas mūsu attiecībās un dzīves apstākļos, meklējot un labojot savus paša trūkumus. Iestājoties pārmaiņām, katrs pats labāk zinās, kā pareizāk rīkoties attiecīgajā brīdī un situācijā.

Al-Anon programma darbojas. To pierāda daudzie tūkstoši cilvēku, kas atraduši konstruktīvāku attieksmi pret sevi un savām ģimenēm. Viņi ir iemācījušies pārvarēt tādas negatīvās emocijas kā aizvainojums un žēlums pret sevi. Šo pārmaiņu rezultātā arī alkoholiķis bieži gūst motivāciju meklēt palīdzību.