Al-Anon 12 tradīcijas

No grāmatas “Ceļš uz atveseļošanos, Al-Anon soļi, tradīcijas un jēdzieni.”

12 Tradīcijas ir tās, kas mūs apvieno kopējā Sadraudzībā. Tās regulē grupas attiecības ar citām grupām, grupas attiecības ar AA, kā arī grupas attiecības ar ārpasauli. Tās nosaka, kādai jābūt grupas attieksmei pret vadību, piedalīšanos sapulcēs, naudu, mantiskajām vērtībām, saikni ar sabiedrību un anonimitāti.

Tradīcijas ir izstrādātas, vadoties no AA grupu pieredzes, mēģinot atrisināt tās problēmas, kas radās, kopīgi strādājot un sadzīvojot. Al-Anon pieņēma šīs grupu vadlīnijas arī savā darbībā un gadu gaitā atzina tās par pietiekami kompetentām un drošām. Kaut arī šīm Tradīcijām ir tikai ieteikuma raksturs, no to ievērošanas ir atkarīga Al-Anon vienotība un pat eksistence.

Plašāks 12 tradīciju izklāsts pieejams sadaļā Atbalsts grupām

 1. Mūsu kopējai labklājībai būtu jābūt pirmajā vietā, jo personīgā izaugsme lielākajai daļai no mums ir atkarīga no vienotības.
 2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena autoritāte - mīlošs Dievs, kā Viņš var atklāties mūsu grupas sirdsapziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji - viņi nevalda.
 3. Kad alkoholiķu tuvinieki ir sanākuši kopā, lai viens otram palīdzētu, viņi var saukties par Al-anon ģimenes grupu, ja kā grupai tai nav citu saistību.
 4. Katrai grupai būtu jābūt neatkarīgai, izņemot gadījumus, kas skar kādu citu Al-anon grupu vai Al-anon, vai AA (Anonīmie Alkoholiķi) kopumā.
 5. Katrai Al-anon ģimenes grupai ir tikai viens mērķis - palīdzēt alkoholiķu ģimenēm. Mēs to darām, praktizējot paši Al-anon divpadsmit soļus, sniedzot izpratni un iedrošinājumu alkoholiķu tuviniekiem, kā arī laipni uzņemot tos grupā.
 6. Al-anon ģimenes grupām nekad nevajag atbalstīt, finansēt vai ļaut izmantot Al-anon vārdu kādai citai organizācijai vai pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītas problēmas nenovirzītu mūs no mūsu galvenā - garīgā mērķa. Lai gan esam atsevišķa organizācija, mums vienmēr vajadzētu sadarboties ar AA.
 7. Katrai grupai būtu jābūt pilnīgi patstāvīgai, nepieņemot palīdzību no ārpuses.
 8. Al-anon divpadsmitā soļa darbs būtu vienmēr jāpatur neprofesionālā līmenī, bet mūsu apkalpes centri var algot noteiktus darbiniekus.
 9. Mūsu grupām kā tādām nekad nav jābūt organizētām, bet mēs varam izveidot dienestus vai komitejas, kas ir tieši atbildīgas tiem, kam tie kalpo.
 10. Al-anon ģimenes grupas neieņem nekādu nostāju jautājumos, kas uz tām neattiecas, tādēļ Al-anon vārdu nevajag iesaistīt publiskās diskusijās.
 11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās uz mūsu ideju pievilcību, nevis uz reklāmu. Mums ir vienmēr jāievēro personīgā anonimitāte presē, radio, filmās un televīzijā. Mums ir īpaši rūpīgi jāsargā mūsu AA biedru anonimitāte.
 12. Anonimitāte ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, vienmēr atgādinādama mums, ka principi ir svarīgāki par personībām.